2013. január 28., hétfő

Okkult és Sátánista Szimbólumok Nyomában"Jaj azoknak, a kik a gonoszt jónak mondják és a jót gonosznak; a kik a sötétséget világossággá s a világosságot sötétséggé teszik, és teszik a keserűt édessé, s az édest keserűvé!" - Ézsiás 5:20

Nyitott szemmel járva a világban csakhamar feltűnhet az embernek, hogy valami nincs rendben, mintha tényleg a fejére állt volna a világ. A generációkon átívelő agymosásnak, kondicionálásnak hála ma már gyakorlatilag ott tartunk, hogy a rossz az jó, a fekete az fehér. Teremtőjének hála az ember rendelkezik szabad akarattal, így szabadon választhat a világ dolgai közül. Ez viszont könnyedén ellene fordítható, ha hibás értékrendre támaszkodva hozza meg döntéseit. Alább látni fogjuk majd, mintha valakinek vagy valakiknek, kifejezetten az volna az érdeke, hogy az emberek értékrendjét a feje tetejére állítsa, így azok szabad akaratukból, tudtukon kívül ugyan, de magukra nézve rossz célokat szolgáljanak. Ezt célozzák a tele-vízióból homlokunk mögé küldött üzenetek is. Mai, divatos szóval élve trendinek bemutatva az erkölcstelenséget és az erőszakot. Manapság a tengerentúlról érkező filmek már nem is a jó és a rossz harcáról szólnak, hanem a rossz és a kevésbé rossz küzdelméről. Például a szegény drogfüggő, zsebtolvajlásból élő örömlány és a gonosz maffiafőnök esete. Szegény ártatlan naiv néző pedig természetesen tudat alatt azonosul az egyébként jónak bemutatott főhősökkel, azok értékrendjével, hisz azzal borítékolhatóan történik, vagy múltban történt valami tragédia, ami bármelyik nézővel megtörténhet, már csak azért is, hogy könnyebben kialakuljon a szimpátia az irányukba. Visszatérve a korábbi példához, mondjuk elvesztette a gyermekét, szerelmét és a többi. Amikor pedig sikerült érzelmileg azonosulni a szegény főhőssel, már nem is jelent akkora problémát, hogy az miből szerzi meg a napi betevőre valót. Fel sem merül az ártatlan, jóhiszemű nézőben, hogy esetleg el kellene ítélni karaktert a szokásai, tettei miatt. Az emberi jellem gyengeségéből adódóan pedig a századik ilyen „értékrend kifordító” film után, már a valós életben is elfogadhatóak, normálisnak tűnhet az ilyesfajta életvitel. Ez volna a sulykolásos módszer, ami szemmel láthatóan működik is, hisz amit az ember sokszor lát és hall, azt hajlamos tényként, igazságként elfogadni. Hasonló módszerrel hozza divatba a háttérhatalom sátánista szimbólumait is. Elég, ha követendő példaként elénk rakott sztárok rendszeresen magukon viselik őket, vagy a már említett nagysikerű filmekben pozitív aspektusban jelennek meg. Közben, hogy könnyen szerethetőek legyenek ezen idolok, felváltva harsogják Aleister Crowley elsőre felettébb szimpatikusnak tűnő, egyébként rendívül destruktív jelmondatait, illetve annak különböző változatait. Ilyenek például: 

„Tégy, mit jónak látsz, ez az egyetlen törvény.” 

vagy 

"A szeretet a törvény, a szeretet az akarat alatt áll". 

Hasonlóan csábító mondatok ezek, mint a „kígyó”, Éva fülébe suttogott szavai. Kinek ne lenne szimpatikus például az a sztár, aki arra bíztat, hogy „tégy, amit akarsz”, vagy „hallgass a szívedre”? Valljuk csak be, sokkal könnyebb azonosulni az ilyen jelszavakkal, mint például azzal, amit a Bibliában olvashatunk.  

"A ki bízik magában, bolond az; a ki pedig jár bölcsen, megszabadul." 

Vagy Kecskeméty fordításában: "Aki a saját szívében bízik, az dőre; de aki bölcsességben jár, megmenekül." 

Káldi féle fordítás szerint: "Balga az, aki saját eszére hagyatkozik, az menekül meg, aki bölcsességben jár-kel. " (Példabeszédek 28:26)
                                        

 

Vajon akkor is szimpatikusabbak lesznek Crowley szavai, ha megismerjük a háttérhatalom manipulációs eszközeit? Vagy megtudjuk, hogy érzéseink, érzelmeink a feljebb felvázolt, és az ahhoz hasonló módszerekkel könnyedén befolyásolhatóak? Ahogy azt Goethe már jóval korábban meglátta, „Az rabszolga igazán, aki közben szabadnak hiszi magát”. Akkor nyugodtan sulykolhatja belénk a hatalom a programozott programozókon keresztül, hogy „tégy, amit akarsz”, „szabadon választhatsz”, ha a rendszer csak olyan választási lehetőségeket kínál, amik illenek a hatalmasok terveibe. Így aztán mivel elég sokszor hallottuk, mi szabadon választunk. Lehetünk rockerek, raperrek, punkok, diszkósok, jobbosok, balosok. De lehetünk bankárok, sztárok, focisták, prostituáltak vagy katonák. Persze választhatunk magunknak a rendszer elvárásaival ellenkező „személyiséget” is, csak akkor jóval nehezebb lesz a túlélés.
És arról még nem beszéltünk, hogy egy olyan társadalom eleve halálra van ítélve, amelyben az egyén a közérdek fölé emeli saját, önös érdekeit, ahol a társadalom minden tagja csak arra figyel, hogy számára jó legyen, azt tehesse, amit ő akar. Ily módon az egyén (ál)szabadságának téveszméje alatt, rabosíthatják az egész társadalmat. A természetes védőgátak megszűnnek, az anya hiába mondja gyermekének, „Lányom ne drogozz, ne légy prosti!” Az azt csinálja, amit akar, jobban mondva, amire a központból a tévén és pop zenén keresztül kondicionálták. (Pop zene a rock, punk, rap és elektronikus zene is, hisz mind a nemzeti értékeket közvetítő, nemzeti zenét, illetve kultúrát hivatott helyettesíteni, ezáltal rombolva nemzeti kohéziót.)
Nem véletlen, hogy eme szimbólumok és gondolkodásmód megismertetése, megszerettetése már viszonylag korán, gyerekkorban elkezdődik a Spongya Bobbal és az egyéb Disney produkciókkal. 
Aztán ahogy az áldozat kinőtte a gyerekmeséket és filmeket, átveszik a stafétát a felnőtt mesék és pop zenék, gyakran ugyanazon szereplőkkel, sztárokkal. Például a Family Guy vagy a Simpsons és a South Park, de említhetném Jay Z-t, Britney Spears-t vagy akármelyik kecskebelező metálbandát, de említhetnénk akár a kizárólag hatig számolni képes Tankcsapdát is. Ezek aztán már megkezdik, illetve folytatják az egészséges társadalmi normák és a közerkölcs lerombolását. Itt-ott még a titkos társaságok is megjelennek természetesen mesésen misztikus környezetben. Még az egyébként emberáldozatot követelő kaszás, csuklyás Szaturnusz is jó fej, viccelődő látogató képében jelenik meg, aki hamar a főhős országos cimborájává válik. Ezen alapképzés után már könnyedén divatba hozható akár a „pentagramos mindenlátó kecskés” pulóver is. Így lesz trend, illetve divat pár generáció alatt a sátánizmus. 

Nézzünk néhány konkrét példát arra, miként programozzák az egyébként jóhiszemű, jó embereket az okkult, luciferánus szimbólumok elfogadására, megszeretésére. Legkézenfekvőbb példa erre, a köztudatban karrierjét „békejelként” megkezdő szimbólum. A hivatalos álláspont szerint a múlt század közepe óta használt jel, ami manapság elterjedt közhiedelem szerint a békét, világbékét, illetve az arra való vágyat szimbolizálja. Annak több féle magyarázata is van, hogy miként alakult ki ez az ábrázolás, de mivel mind-mind hamis állításokon alapuló elmélet, ezért ezekre most külön nem térnék ki. Elég, ha csak a hivatalos verziót megemlítjük. E szerint a szimbólumot először Gerald Holdon rajzolta meg, 1958. február 21-én, egy nukleáris leszerelést sürgető szervezet, a "Campaign for Nuclear Disarmament" megbízásából. A kérdésre, hogy mi ihlette ezt fajta ábrázolást, Holdon válasza az volt, hogy a Francisco de Goya kivégzést ábrázoló képén látható kétségbeesetten karjait széttáró ember ihlette. Valóban felfedezhető a párhuzam Goya ábrázolása és „Holdon szimbóluma” között, viszont annyiban sántít a történet, hogy a kétségbeesett ember kizárólag fejtetőre állítva mutat hasonlóságot. Később látni fogjuk, hogy nem, és ez egyáltalán nem elhanyagolható csúsztatás. Holden nyilvánvalóan hazudott, mert a szimbólum története több ezer évre visszavezethető, részét képezi például az ősi rúna rendszernek is. Ókori germán törzsek például a legyőzött ellenségeik sírjára „békejelet”, azaz halálrúnát rajzoltak, hogy azoknak még a túlvilágon se legyen nyugalmuk, ne nyugodjanak békében. De megtalálható az okkult és szabadkőműves szimbólumok között is, ott „Sátán pecsétje”, „Boszorkány kereszt” vagy „Néró kereszt” néven találkozunk vele. Míg a boszorkány és sátánista körökben alkalmazott rúna abc-ben a „c” betű megfelelője.

Ellentettjét, ahol a szárak felfele állnak, az élettel, az életfájával, az Istenhez való vágyódással hozzák összefüggésbe. Goya képén a kivégző osztag előtt álló „kétségbeesett” ember szimbóluma is könnyebben értelmezhető így. Hisz miért aggódna, ha nem az életéért, és ha már sorsán nem változtathat, hova máshova vágyódhat, ha nem Istenhez? Érdekességképpen az életrúna megtalálható a magyar rovásírásban is, ott a „ZS” betűt jelöli.

De térjünk vissza a „békejelre”! Látható, hogy ez esetben is egy „negatív” szimbólumot igyekszik a hatalom pozitívként feltüntetni. Idézzük fel, miként is indult világhódító útjára a szimbólum! 1958-as megrajzolása után a ’60-as évek hippi mozgalmainak zászlaján tűnik fel ismét, a Newage első hullámában. Természetesen a korábban már említett pop zenéhez hasonlóan, a hippi kultúra is a Tavistock Intézethez köthető és a tradicionális értékek helyettesítése, lecserélése volt a célja. Értékrendjében szintén fellelhetőek Crowley behatásai. Elég, ha csak a szabad sexet és szerelmet említem. Ugyanakkor, ha alaposabban megvizsgáljuk a jelenséget és a szimbólumát a „békejelet”, akkor be kell látnunk, hogy a mézes máz mögött a szimbólum valós jelentése csöppet sem változott, továbbra is a halállal hozható összefüggésbe. Hisz a hippi kultúra és az abból kibontakozó szabad sexre és ész nélküli drogfogyasztásra ösztönző mozgalmak az egészséges társadalom és nemzet halálát vetítik előre. Ami a háttérhatalom világhódító terve szempontjából nélkülözhetetlen, hisz a „nimródi- világbirodalom” felállításához nélkülözhetetlen a család intézményének és a szuverén nemzetek teljes lerombolása. Hogy miként szolgálja ezt a célt az egyébként hivatalosan a világbékéért (tipikus szabadkőműves idea) „küzdő” mozgalom, annak nyomai ma már egyértelműen láthatóak.

Hasonló módon, az eredeti jelentéséből kiforgatott kézszimbólumot alkalmazunk, mikor azt szeretnénk jelezni embertársaink felé, hogy elégedettek vagyunk, tökéletes a helyzet. A kézszimbólum tehát szintén elsőre pozitív jelentéssel bír. Hogy ezt jelezzük, mutató- és hüvelykujjunkkal egy „o” betűt formálunk, a maradék három ujjunkat pedig kinyújtva hagyjuk. (Ugyan ez a kéztartás fellelhető a Newage vonalas jógában is.) Eme jelzés szintén új hullámos kultúrával terjedt el, viszont a fentiek után talán már senkinek sem okoz meglepetést, hogy eme szimbólum eredete is a misztikus iskola tanaiból eredeztethető. Ott sátán megszólításának az eszköze, ha jobban megnézzük, kezünkkel nem csupán egy „O” betűt formálunk, hanem három darab hatost.

Ez a bölcsesség! Akinek van esze, számítsa ki a vadállat számát, hisz emberi szám: hatszázhatvanhat.” - Jelenések 13.18

Hasonlóképp a szarvas-patás megszólítására, köszöntésére szolgáló kézszimbólum, a köztudatban "metál villaként" vagy egyenesen a "szeret jeleként" ismert kézjelzés is. Azzal remélhetőleg nem mondok újdonságot, hogy szimbólum elterjesztése, első sorban a Tavistock Intézetféle zeneiparhoz, és Anton Sandor Levihez, a Sátán Egyházának alapítójához köthető, de persze ez esetben is egy ősi szimbólumról beszélünk. Külön érdekes, hogy a modern kori terjesztése, egész pontosan a jelbeszédben, "szeret jelként" való meghonosítása a New Age anyjának, Helena Petrovna Blavatskynak a Teozófiai Társulatához köthető. Eme luciferánus társaság tagja volt az okkultista író, Helen Keller is, aki hivatalosan a jelbeszéd elemei közé emelte sátán köszöntését. Ha az "ő" és az eredeti jelentést összevonjuk, akkor valami olyasmit kaphatunk, hogy "szeretlek sátán". De  ha már békejelről és sátán köszöntéséről is beszéltünk, nem hagyhatjuk ki a sorból a béke „kézszimbólumát” sem, azaz mikor a hüvelyk-, a gyűrűs- és a kisujjunkat behajtjuk, közben mutató és középső ujjunkkal pedig egy „V” betűt formálunk. E szimbólum hivatalos története is a múlt század közepére vezethető vissza. Elfogadott nézet, hogy a templomos lovag Winston Churchill hozta be a köztudatba, eredetileg „V”, mint „Victory” jelentés tartammal. Amit aztán a már említett Newage hippi mozgalmak, előadók is használni kezdtek, immáron a „béke” szimbólumaként, így köszöntve egymást. Természetesen az e fajta béke jel gyökerei sem csak a XX. századik nyúlnak vissza. Az első nyomokat, a korábbiakhoz hasonlóan az okkult miszticizmusban, mágiában találjuk. Ezen tanok szerint kezünkkel, illetve ujjainkkal különböző bolygókat, a hozzájuk köthető „isteneket”, illetve erőket szólíthatunk meg. E szerint a hüvelykujj a Földet és a Vénuszt szimbolizálja, a mutató ujj fölött a Jupiter "uralkodik", míg a középső ujjunkkal Szaturnuszt szólíthatjuk meg. A gyűrűsujjunk pedig a Napnak felel meg, míg kisujjunk a Merkúrnak. 
Az említett kézszimbólumnak ugyanakkor külön neve van, ez pedig a „szalutálás sátánnak”. Ezekben a körökben ugyanezen a néven ismert kézszimbólum, a korábban metál illetve rock zenészek által elterjesztett, tehát szintén a Tavistock Intézethez köthető „metál villa” is, amit manapság már nem csak ezen szubkultúrában használnak, hanem előszeretettel alkalmazzák más zenei irányzatok képviselői is, de vezető politikusokat is rendszeresen látunk ilyen kézszimbólummal. Sőt, nem kell sokáig kutakodni az interneten, hogy magáról a pápáról is találjunk olyan képet, amin az éppen a sátánnak szalutál. Ezen kézszimbólum valós arcukat egyébként a fény-árnyék játék közben mutatják meg. 

De hagyjuk a metálosokat, térjünk vissza hippikhez és a már említett „V” szimbólumhoz. Magát a kézszimbólumot még az Illuminati alapító Adam Weishaupt is használta, ez reprezentálta az „Öt törvényének” (Law of five) teljesülését. Hogy honnan az ötös? Ne feledjük el, hogy Weishaupt jezsuita szerzetes volt, a római számoknál pedig a „V” betű jelöli az ötöst.
Ezzel viszont még nem értünk a szimbólum értelmezésének végére. Hasonló módon volt szokás köszönteni a pogány istenséget, Vulkánt is, a villámlás, a tűz és fény istenét. Kinek tiszteletére tartott ünnepnapkor szokás volt az emberáldozat bemutatása. És aki az okkult „mondák” szerint frigyre lépett a keresztény hitvilág fényhozójával, Luciferrel. (Vajon honnan került a Newage kultúrkörébe a fény kultusz, a fénymunkások és társaik?)  Ugyanakkor Vulkán megjelenik a szabadkőműves tanításokban is, ott Tubal Cain néven. De maga Manly Palmer Hall, 33-as fokozatú szabadkőműves erősíti meg, hogy a kettő egy és ugyanaz. Tubal Cain egyben a harmadik fokozatú mester (blue lodge) kódszava is. Szintén Manly P Hall elmondásából tudjuk, hogy olyan szabadkőművest illet ez a „jelző”, akinek kezeiben Lucifer „izzó energiái” dolgoznak és hogy sátán számára ez a legkedvesebb szimbólum, nem véletlen ez talán a legelterjedtebb kézszimbólum mind közül.
Külön jelvénye, illetve kitűzője is van ennek a szintnek, hogy szabadkőműves tagságukat, és rangjukat könnyedén tudják ismertetni egymással a beavatottak, a nélkül, hogy az illetéktelenek előtt lelepleződnének. A kitűző akár egy golf klub kitűzője két (tu) labdából (ball) és egy ütőből (cane) áll. 
Ezzel viszont még közel sem értünk e szimbólum történetének végére. Alkalmazták még szalutálásként eme kézszimbólumot a szintén jezsuita befolyás alatt álló náci seregben is. Az egyenruhán megjelenő „V” szimbólum talán mindenkinek ismerős. Továbbá ugyanezt a szimbólumot használja a manapság oly divatos irányított világforradalmi mozgalom, az Anonymus is. „Ők” a „V for vendetta” jelszóra hivatkozva használják. Természetesen az eredi művet író Alan Moore szintén szabadkőműves, a Brit Kolumbiai és Yukon Nagypáholy tagja. Így talán már érthető, hogy Lenin és John D. Rockefeller után miért akar Anonymus is világforradalmat. De józan paraszti ésszel végig gondolva is hasonló következtetésre juthatunk, hisz a forradalmak célja általában a meglévő rend, illetve kormány megdöntése szokott lenni, hogy annak helyébe új kormányt, vagy rendet helyezhessen. Egy világforradalom célja tehát logikusan gondolkodva egy új világrend, vagy egy új világkormány lehet. De egészséges értékrenddel megáldott ember számára, egy a bosszúra épülő mozgalom eleve nem lehet szimpatikus, és akkor a babérkoszorús ENSZ emblémára hajazó logót és a vörös függöny előtt tetszelgő álarcos megmondó alakot még nem is említettük.
Fontos megjegyezni, hogy az ADL és a jezsuiták támogatását élvező, cionista terror államot nyíltan támogató CIA STRATFOR ügynök, Alex Jones is alkalmazza a „V” szimbólumot. Tehát ismét arra láthatunk példát, hogy a háttérhatalom miként használja ki az emberek jóhiszeműségét és naivitását, hogy rossz irányba terelhesse őket. Illetve hogy lesz trendi a bosszú, egyébként alantos érzése.

                                     
Churchill miatt eleve abból indultunk ki, hogy a kinyújtott ujjak „V” betűre utalnak, de értelmezhetjük tizenegyesnek is, ami pedig az Isten felett aratott győzelemre utal.

Folytassuk a sort egy, az előzőhöz hasonló kézszimbólummal, ami csupán annyiban különbözik az előzőtől, hogy mutató- és középső ujj nem „V”-t formál, hanem szorosan egymás mellett tartjuk őket. Legtöbbször talán a római egyház papjait láthatjuk eme kézszimbólumot használni. Viszont jobban megvizsgálva, Eliphas Levi Baphomet ábrázolását, amit templomos lovagok fennmaradt iratai alapján alkotott meg, láthatjuk, hogy a szarvas patás ugyanezen kézszimbólumot alkalmazva adja tudtunkra, „ami fent, az van lent”. Ennek a kézszimbólumnak is saját neve van, okkult körökben, az „Íjász” néven ismert, aki egyértelműen az Isten ellen fellázadó, a misztikus iskola tanait valló Nimródra utal. Tehát a kézszimbólum Nimród köszöntése lehet. Azok számára biztosan nem meglepő, hogy az egyház papjai az Isten ellen fellázadó Nimródnak szalutálnak, akik ismerik a római egyház igazi, luciferánus arcát. Akik esetleg értetlenül állnának a helyzet előtt, azoknak további kutatást javaslok a témában.

A végére egy olyan kézszimbólum maradt, aminek használata legalább annyira gyakori, mint a „békejelé”. Akik figyelmesen olvasták a bejegyzést, és figyeltek akkor, mikor az ujjakhoz rendelt bolygókat és azok „isteneit” említettük, azok bizonyára összerakták már, hogy a „kabbe jel” azon túl, hogy a háttérhatalmasok által egyébként is kedvelt falloszt formálja, egyben Szaturnusz, a kaszás, a véráldozatot követelő pogány főistenség megszólítása és köszöntése is.

Konfuciusz szerint „a világot nem a jog és a törvények irányítják, hanem a szimbólumok”, fenti sorok szerzője, a fent leírtak ismeretében kénytelen igazat adni neki. Egy-egy szimbólum többet elárul egy mozgalomról, vagy akár egy cégről, mint egy több órás bemutató film, vagy egy több oldalas bemutatkozás. Szavak igazságtartalma megkérdőjelezhető, hisz manipulatív céllal bárki bármit állíthat, viszont hogy a beavatottak az egész világon felismerjék egymást, ezért szimbólumaikat gondosan megválogatják. Így, hogy igazi arcukat megismerhessük és nyugodtan élhessünk a szabad akarat adta lehetőségekkel, ajánlatos alaposan megismerni a világunkat „irányító” szimbólumokat, illetve azok rendszerét.

Ennyire egyszerű veled elhitetni, hogy szabad akaratodból cselekszel:forrás:
Cathy Burns - Masonic and Occult Symbols Illustrated

2013. január 26., szombat

Dr. PhD. Magyar Laszló idegenekről, ufókról

A korábban felvázolt "ufó elméletünket" ez alkalommal Dr. PhD. Magyar Laszló erősíti meg. Alábbi videóban hallhatunk eltitkolt technológiákról, így a korábban bemutatott Auróra Projektről is, és az idegen civilizációk létezésének lehetőségei is említésre kerülnek.Hogy ki az  Dr. PhD. Magyar László?

"Fizikus, ugyanakkor közigazgatási diplomám is van. Több éven át éltem és dolgoztam az USA-ban (NASA), valamint a Közel-keleten. Katasztrófa sújtotta, háborús területeken dolgoztam, rádiólokációs előrejelzésekkel is foglalkoztam.Pontosan tudom, hogy a katasztrófa helyzetek nem a semmiből keletkeznek, s milyen jelentősége van az előrejelzésnek és a jól működő kommunikációnak. Ezért én például rendszeresen nézem a műhold és radar képeket, de vajon ki teszi meg még ezt?"...

Ha a fenti videó felkeltette az érdeklődésedet és szeretnél további képeket látni az említett eltitkolt technológiákról, "repülő csészeajakról", akkor katt ide!


2013. január 15., kedd

Nimród - bevezető


Alábbiakban egy nagyobb lélegzetvételű, mondhatni már-már "óriásposzt" bevezetőjét olvashatjátok, melynek központi figurája Nimród. Korábbi írás alkalmával már röviden felvázoltuk, hogy milyen szerepet játszanak a Newage mesevilágában az ő személyéhez kapcsolódó mendemondák. Alábbi írás  is ezen gondolat mentén halad tovább, közben igyekszik bővebb képet adni a jelenségről.  Tiszteletben tartva az olvasó objektív tájékozódáshoz való jogát. Mindezt azért, mert a blog szerkesztője hisz a Nép szabad akaratában, ugyanakkor elismeri azt is, hogy ezen akarat kizárólag valós és teljes információkra hagyatkozva szülhet a hazára és annak népére nézve jó döntéseket. Az információ hatalom, kizárólag ez okból folytat "küzdelmet" a Miamano Blog (is) a Newage égisze alatt működő mozgalmak és dezinformátorok ellen. Természetesen nyilvánvaló, hogy magában ez a küzdelem közel sem elegendő a problémák orvoslására, helyzetünk javítására. Egy komoly építő munka is várat még magára. Viszont az emberi tudatért, lelkekért folytatott okkult, háttérhatalmi harc léte is megkérdőjelezhetetlen! Ugyan a manipulációknak hála, a tömegek egy jó része ezzel nincs tisztában, míg másik részük rosszul feltérképezett csatamezőn kíván harcba vonulni úgy, hogy nagy valószínűséggel az "ellenséget" sem ismerné fel, ha az szembe jönne vele. Ez pedig valljuk be, nem sok jóval kecsegtet a jövőre nézve!

Szokás megjegyezni, hogy a "gonosz", a "sátán" egyik legnagyobb trükkje az, hogy sikerült elhitetnie az emberekkel, hogy nem is létezik. Nos, a másik nagy trükkje az, hogy a generációkon átívelő, kitartó megtévesztések következtében elérte, hogy az egyébként jó szándékú, jóhiszemű emberek is, tudtukon kívül ugyan, de rossz célokért küzdjenek. Így közvetve a háttérhatalmasok újvilágrend építő tervét szolgálják. Hogy miként kapcsolódik ezen terv megvalósításához a Nimródról kialakított hamis kép felépítése? Alábbi sorok és a bejegyzés későbbi részei erre igyekszenek majd rávilágítani. Vele párhozamosan Nimród arcát is újrarajzolják, kizárólag az ókori könyvekben fellelhető információkra támaszkodva. Mert bizony nem egy igaz a tézis, melyre a Nawage manipulátorok általában előadásikat alapozzák, mi szerint nem maradt fenn elegendő írásos emlék Nimródról ahhoz, hogy azok alapján meg lehetne ítélni őt. Erre hivatkozva mondandójukat saját bevallásuk szerint is "mondákra" "mesékre" és egyéb megkérdőjelezhető hitelességű, "misztikus tanításokra" alapozzák többnyire.
(dham)

Felvezető a Nimród című íráshoz


Feltehetően már minden olvasónk számára ismerős lehet az a manapság egyre terjedő nézet, miszerint "a zsidók" az olyan korábbi népektől lopták el vallási és erkölcsi tanításaikat, mint a sumérok és babiloniak. Aztán az így elbitorolt ismereteket alaposan átfogalmazták, hogy alantas világuralmi szándékoktól fűtve gonosz célok megvalósítására használják fel. Furcsa módon ez a nézet eléggé mélyen beette magát még a kereszténység egyes irányzataiba is. Az újpogány, illetve New Age vonalú álkeresztény mozgalmak teljes frontális támadásba lendültek a Szentírás igaz üzenetét egyébként valóban kiforgató "zsidó keresztény" értékrend, illetve az arra felépült nyugati világ erkölcsi és vallási nézetei ellen. Azonban ennek a támadásnak nem a hamis kereszténység megtisztítása a célja, mint inkább a kereszténység New Age irányába való terelése, illetve teljes mértékű elpogányosítása. Ennek köszönhetően a Szentírás is egy olyan, a világ megrontására felhasznált, hamis irodalomnak lett minősítve, ami megrabolja az emberiséget az eredeti, tiszta ősvallástól és őskultúrától. A Biblia Istene rövid úton a sátáni zsidó fajzat gonosz és bosszúálló törzsi istenévé vedlett, akinek semmi köze nincs a "valódi", és kihangsúlyozottan nem zsidó származású Jézus Krisztus tanításaihoz, sem az ő "jóságos égi Atyjához". A gyermeket szándékosan kidobták a fürdővízzel. Magyar vonatkozásban ennek a nézetnek különösen mély és átfogó hagyománya alakult ki, igen terjedelmes és meggyőzően hangzó "szakirodalommal". A magyar újpogány tanok fő motívumai dióhéjban: A tudás népéből származó óriás Nimród, a hős vadász a tiszta ősvallás követője volt, akitől a hunok és magyarok származtak. Ez a Nimród békében uralta dicsőséges birodalmát, ahol virágzott az erkölcsiség és a tiszta ősi tudás. Népe boldogan élt mindaddig, amíg meg nem jelent birodalmában az alantas "szemita" faj, amely gonosz és féltékeny istenüknek, JHVH-nak az utasítására el akarta pusztítani úgy az igaz ősi tudást, mint az arra épülő rendet, s természetesen annak igaz követőit is. Összeesküvésük részeként először is "ellopták" az ősi tudásokat lejegyző írásokat és ismereteket, majd azokat átírva és egy új vallást megalkotva megkezdték a világ leigázását. Az egykori dicső Nimród felfedte e gonosz ármányt és ádázul küzdött ellenük. Utódainak, a “szittya népeknek" pedig szintén az a szent küldetés adatott meg, hogy helyreállítsák az eredeti őstudást és az abból fakadó rendet a világban. Hitük szerint hamarosan eljön a leszámolás napja, amikor visszaáll a földön az eredeti nimródi világrend, s vele az egyetemes ősvallás is! Ez a sajátos világnézet a New Age részét képzi, annak lényegét tükrözi: Visszatérni ahhoz az időhöz, amikor kizárólag a bukott angyali rend tanította az emberiséget, mielőtt aktívan közbelépett a Biblia Istene és ismertette az emberiséget megváltó üzenetét. Ebben az írásban a Szentírás szavait igaznak, hitelesnek valló nézőpontot vázoljuk, és ebből a szemszögből vizsgáljuk meg Nimród történelmi szerepét.


Az ősi pogány kultuszok felelevenedése


Sajnos az tény és való, hogy az ún. "zsidó-keresztény", vagy bibliai hagyományokra épült nyugati világ sohasem képviselte igazán és megfelelő módon a Szentírásban lefektetett isteni rendet, törvényzetet és szellemiséget. Sőt, a katolikus egyház a pogány szokások és ünnepek tömegeit tette az általuk képviselt "keresztény" vallás részévé azzal a céllal, hogy a pogány tömegek "érezzék otthon magukat", minél nagyobb számban térjenek be és növeljék a felekezet erejét. Ez a megalkuvó taktika az első évszázadokban sikeres módszernek bizonyult, legalábbis az egyház növekedését illetően, de ezért igen nagy árat kell ma fizetniük. Ez a pogány hittel és hagyományokkal való következetes megalkuvás oda vezetett, hogy a keresztény világban reneszánszát éli az ezotéria, és kibontakozóban van egy nagyfokú vissza-pogányosodás. Ennek a világméretű jelenségnek a hatására egyre több katolikus és protestáns hívő veti le a megalkuvó kereszténység mázát és teljes nyíltsággal térnek vissza az ősi pogány kultuszokhoz, vallásgyakorlatokhoz, az ezotériához, illetve "az egyház által elhallgatott ősi tudás megismeréséhez". További milliók válnak hitehagyottá, sebezhetően kitéve a New Age hóbortnak. A valós cél nem is annyira az impotens és csak nevében keresztény vallásnak a megsemmisítése - ez dőlni fog magától is -, hanem inkább az egy igaz Isten kinyilatkozásait tartalmazó Szentírás teljes elhiteltelenítése! Az újpogányságnak, ahogy a réginek is, a Biblia üzenete áll útjában, hiszen aki azt elolvassa, az tisztán láthatja, hogy habár az intézményesített kereszténység messze áll annak képviseletétől, de van egy igaz Isten, aki nem tűr meg hamis isteneket és hamis vallásokat. Ezért áll a Szentírás egyre hevesebb támadások tüzében, s ezért vált oly sokak számára hiteltelen, hamis irodalommá. Ma már nagyon sokan veszik készpénznek azt, hogy az Ószövetség egy Jahveh nevű, pitiáner kis törzsi istent szolgáló nép innen-onnan összelopkodott, gonosz szándékú irománya, az Újszövetség pedig nem Jézus valós szavait és tetteit örökíti meg, hanem az egyház által cenzúrázott népbutító hamisításokat.

Az újpogányságnak számos irányvonala van, amelyeket nagyrészt be lehet sorolni a New Age valamelyik alkategóriájába. Ezt a negatív folyamatot a hagyományos nagyegyházak általában tehetetlenül nézik, és ez még a jobbik eset. Bizonyos, elsősorban a politikai jobboldalhoz köthető "keresztény" berkekben ugyanis úgy a lelkészeten belül, mint a hívek között is elfogadottá váltak a neopogány tanok és nézetek. Nem kell Afrikáig vagy Latin-Amerikáig mennünk, hiszen ez a tendencia sajátos formában Magyarországon is létezik, elsősorban a néperedettel kapcsolatos mondáink egyes elemeinek köszönhetően. Ez a fajta "korcsosuló kereszténység" már nem az abszolút igazságok képviseletét, sem a gonosz és a bűn elleni küzdelmet látja legfőbb küldetésének, hanem a sátáni gonoszságot megszemélyesítő ördögi nép, a zsidók elleni küzdelmet! Ezekben a körökben a hit és a vallás jobbára politikai, illetve fizikai, testi síkra siklott, amit leginkább egy hamis mítosz, az ezoterikus ismeretek és a puszta gyűlölet szít. Ironikus módon a kereszténységet is annak a háttérhatalmi összeesküvésnek a részeként látják, ami ellen ők fel kívánnak lépni, ám aminek a céljait puszta létükkel is a legmesszebbmenőkig kiszolgálják!

Sátán, a nagy hamisító mindenkit úgy téveszt meg, hogy az az ő hosszútávú céljait szolgálja. A Szentírás csöppet sem mellékesen áldozata lett ennek a folyamatnak. Több írásban is kihangsúlyoztuk már, hogy Sátán milyen ötletes és sikeres Isten utánzásában, az isteni intézmények, valamint a rend, törvényzet és vallási gyakorlatok meghamisításában. Propagandája amilyen zseniális, olyan egyszerű: A jót rossznak, a rosszat pedig jónak mutatni. Testi ügynökei mindezt karizmatikusan, meggyőzően és hitelesen hangzó retorikával viszik véghez.

Ennek a folyamatnak része az ezen írás tárgyát képző Nimródnak a határozottan pozitív hőssé való nyilvánítása, ami jellegzetesen az egyre népszerűbb újpogány körökhöz köthető. Nézeteik szerint Nimród volt a világ első igaz "szabadságharcosa", aki függetleníteni kívánta magát és népét attól az Istentől, aki később a “zsidók gonosz istene”-ként vált ismertté. Nimród a szó szoros értelmében egy kultuszfigurává vált, az eljövendő világdiktátor tökéletes előképévé.

Az egy közismert tény, hogy a bibliai teremtéstörténet mellett számos más ősi forrás fennmaradt, amelyek leírásokat tartalmaznak az ember teremtésével, az istenek földre látogatásával, az özönvízzel, majd az azt követő első társadalmi szerveződésekkel kapcsolatban. Ezek nyilvánvaló tények, amiket nem tagadunk, vagy vitatunk el. Amit mi, a Bibliát Isten kinyilatkozott szavaként elfogadó keresztények – az elfogultság vádját teljes mértékben felvállalva – tagadunk, az az, hogy ezek a források szintén isteni ihletésűek lennének és az egy igaz Isten kinyilatkozott akaratát tükröznék. Nem vonjuk kétségbe, hogy tartalmazhatnak részlegesen, vagy akár teljesen igaz elemeket is. Mi több, még azt sem zárjuk ki feltétlenül, hogy az események leírásai, amelyeket ezek az írások tartalmaznak ugyancsak szellemi sugallatra, vagy akár bizonyos "istenek" utasításai szerint lettek lejegyezve. Számunkra az a lényeges kérdés, hogy milyen szellemi forrásból származik ihletettségük? Milyen oldal szempontját képviselve lettek megírva? Végtére is, az általunk hitelesnek tartott Szentírás szerint a szellemi világot benépesítő lények két fő kategóriába soroltatnak: egyfelől vannak az egy igaz Teremtő Istenhez hűséges, iránta engedelmes; másfelől az ellene egykor fellázadt és máig lázadásban álló szellemi istenfiak (elohim), vagy közismertebben angyalok.

Ezek után nem is furcsállhatjuk azt, hogy bizonyos Biblia- és keresztényellenes körökben gyakran ezeket a "hiteles ősi forrásokat" használják fel a Szentírás hiteltelenítésére, illetve megcáfolására. Ezen körökön belül gyakran adnak hangot annak a nézetnek, hogy a Biblia csupán egy a számos forrás közül, amelyet csalárd módon a korábbi, tehát ősibb, hitelesebb írásokból ollóztak ki, vagy "lopkodtak össze". Más szóval, ahogyan a szellemi létvalóságban, úgy a fizikai világban is képviselve van e két oldal. Istennek vannak igaz és hű követői, akik az Ő akarata szerint élnek, ahogy a sötét oldalnak is vannak elkötelezett emberi eszközei, hívei. A két oldal kibékíthetetlenül szemben áll egymással, s aki kereszténynek mondja magát, minél hamarabb döntse el kit fog szolgálni. 

1Királyok 18:21 "Meddig akartok még kétfelé sántikálni? Ha JHVH az Isten, akkor őt kövessétek; ha meg Baal, akkor kövessétek azt!"

Máté 6:24 "Senki sem szolgálhat két úrnak: vagy gyűlöli az egyiket, a másikat pedig szereti, vagy ragaszkodik az egyikhez, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok az Istennek is, a Mammonnak is." (szerk.megj.)

 Copyright © 2012, Póli Pál - Isten Egyházának Gyülekezetei

2013. január 12., szombat

Zöldfasizmus - Greenpeace és a CIA

Különös kijelentést tett Clive Palmer, ausztráliai politikus és bányatulajdonos tavaly márciusban. Véleménye szerint a világ legnagyobb független(?), természetvédelmi és környezetvédelmi szervezetét, a Greenpeace-t 1971-ben, Vancouver-ben a CIA alapította, és többek között a Rockefeller Alapítvány finanszírozza. Jelenleg épp a célból, hogy az tönkretegye az ausztrál szén exportot, így magát az ipart. Mely ma egyébként Kína egyik legnagyobb szén forrása.

„El kell csak olvasnunk azt az egyházi(!) jelentést, még a ’70-es évekből, mely hangot ad annak, hogy a Rockefeller alapítványok a CIA közvetítői, csatornái a társadalom felé”, kezdte Palmer. 

Elég csak alaposabban megnézni a titkos költségvetésüket, amit tavaly fogadott el a Kongresszus, és ami nagyobb, mint a mi nemzeti költségvetésünk összesen, és amit javarészt a CIA finanszíroz.”

Nézzük csak meg a Kongresszusi állásfoglalást a CIA azon jelentéséről, melyben azon feladatáról számol be az Egyesült Államok elnökének, melynek célja verseny- és gazdasági előnyszerzése az USA számára.

Hát innen tudom, hogy a CIA alapította” (a Greenpeace-t) zárta mondandóját.

Kifakadásának oka, hogy pár hónappal korábban kiszivárogtak egy ausztráliai, 6 millió dolláros Greenpeace projekt tervei, melynek kimondott célja, hogy törvényes megoldásokat dolgozzon ki és alkalmazzon, az ausztráliai szénipar ellen. Project létét a Greenpeace is elismerte.  

Kijelentése érthetően így is óriási felháborodást keltett. Bob Brown szenátor, a Zöld párt vezetője, egyben Greenpeace szimpatizáns, rögtön felszólította Palmert, hogy vonja vissza a vádjait. Palmer pártjától, az NLP-től pedig azt kérte, azonnal határolódjanak el képviselőjük állításaitól.  A vádakat nevetségesnek minősítette továbbá Drew Hutton képviselő és környezetvédelmi aktivista is, és a Greenpeace képviselője John Hepburn is.  Sőt, utóbbi továbbment, és felszólította az ausztrál Nemzeti Liberális Párt vezetőjét, Campbell Newman-t, hogy zárja ki pártjából Cilve Palmert.  Így bizonyítván, hogy a pártja elkötelezett a természeti értékek megvédése mellett, a bányaiparral szemben, fogalmazott Hepburn.

A Greenpeace a kialakult vita során aztán hamar elismerte, hogy jelentős támogatást kapott egy amerikai filantropikus szervezettől, ugyanakkor véleményük szerint ebben semmi kivetnivaló nincs.

Kaptunk egy kisebb összegű támogatást egy filantropikus társaságtól” vallotta be később Hepburn a riportereknek Brisbane-ben.

Hasonló támogatást kaptunk az ausztráliai Lowy- és Myer alapítványoktól is”, és minden bizonnyal még jó néhány alapítványtól, összesen 6 millió dollárt, 1,3 milliárd forintot.

John Hepburn később azt is megerősítette, hogy 70.000 dollár (15,5 millió forint) „támogatást” kaptak a célból, hogy kivizsgálják az ausztráliai szén-ipar környezetre gyakorolt hatásait.  Az említett filantropikus társaságot is megnevezte, így tudni lehet, bizony Palmer nem tévedett, forrásai hitelesek, hisz bevallottan a Rockefeller Alapítványról van szól.

„…ez feltehetően kevesebb, mint amit Clive Palmer egy évben kaviárra költ.”,  jegyezte meg viccesen a zöld mezes.


Feltehetőleg, mivel hogy mégis csak egy iparmágnásról van szó, Palmer sem „különb a Deákné vásznánál”, mondhatni az egyik tizenkilenc, a másik egy híján húsz, de kijelentéseiből mégis jól kirajzolódik Greenpeace igazi arca. Továbbá magyarázatot adhatnak arra is, hogy a világszervezet GMO ellenes kampányában miért szerepelnek olyan multinacionális cégek „dicsérő listán”, mint a Spar és a Tesco úgy, hogy közben a magyar vállalkozások, mint például a Cserpes pedig feketelistán vannak.

Palmer vádjait látszik igazolni az is, hogy a Greenpeace tömérdek nemzetközi akciója van a háttérhatalom egyik kiemelkedő, jövőt kutató, alakító szervezetével, a korábban már bemutatott Római Klubbal közösen.
Egyre érthetőbb az is, miért nem hajlandó állást foglalni a Greenpeace az 1950-ben alapított Időjárás Módosító Szövetség tevékenységével és 1997-es jelentésével kapcsolatban. Melyben egyértelmű utalások találhatóak a HAARP és a vegyi permetezés (kemtré) létére. Nem meglepő, hogy a Greenpeace korábban, például a Hír tévé egyik műsorában is, összeesküvés-elméletnek minősítette a hasonló feltevéseket. 


Látva, hogy a háttérhatalom miként fonódik össze a nemzetközi zöld mozgalmakkal, egyre tisztább értelmet nyer magának a „zöld fasizmus” fogalma. Ennek tükrében a Greenpeace Trillaterális Bizottságéra hajazó logója is kifejezetten gyanúsnak mondható. Ne feledkezzünk továbbá meg David de Rothschild-ról és az ő alapítványáról sem! Ő is gőzerővel küzd a szén-dioxid kibocsájtás okozta globális felmelegedés ellen. Különös egybeesés, hogy hasonló nevekkel találkozhatunk Hitler támogatói között is, már csak valamelyik Bush csemetének kellene zöld mezt húznia! Meg kell említeni az ENSZ nem régiben bemutatott környezetvédelmi programját, az Agenda 21-et is, és az Exemplar Zero-n keresztül szintén az ENSZ-hez, az USA kormányához és a Világbankhoz köthető Venus Projectet is. Utóbbi még a Lucis Trust és a Teozófia Társulat Zeitgeist című filmjében indult „világhódító” útjára, a „fenntartható fejlődést” tűzve zászlajára.  Melynek gondolata, a radikalizációt megelőzően szintén filantropikus társulattól, a szabadkőművesektől származtatható.

Fellelhetőek a történetben ugyanakkor a háttérhatalmi-dialektika nyomai is. Hisz biztosak lehetünk benne, a manapság Greenpeace által környezetszennyezéssel vádolt multicégek, vagy konkrétan az olaj- és szénipar profitja is jelentős részben támogatja a hatalmasok világhódító terveit. Az „irányítók” a Greenpeace-en keresztül csupán az „üzletük” elleni mozgalmakat igyekszenek kordában tartani úgy, hogy közben előfutárai az „új zöld világrendnek”. 

Fenntartható fejlődésről és az Agenda 21-ről:Alábbi videón pedig a Venus poject képviselője beismeri, hogy kapcsolatban állnak az ENSZ-el és László Ervinnel, rajta keresztül pedig egyenes az út a Róma- és a Budapest Klubhoz.

forrás:
ABC News

2013. január 6., vasárnap

Titkos

Mint "igazságkutató", különös helyet foglalnak el a szívemben a titkok. Talán nem okoz meglepetést, ha azt mondom, egyáltalán nem értek egyet a "titok intézményével". (Az azonos címen futó agymosókönyv mondanivalójával sem, de az egy más téma, arról talán majd később.) Azt viszont elfogadom, hogy létezhetnek olyan információk melyek időleges, tömegek elöli elhallgatása, a köz érdekét szolgálhatják. Az esetben, mikor a titoktartás motiválója a közérdek, nem is beszélnék visszaélésről. Arról abban az esetben lehet beszélni, ha valaki, vagy ha valamely érdekcsoport előnyszerzés, vagy saját érdekei, saját hatalmának megőrzése, vagy annak kiterjesztése céljából, visszatart közérdekű információkat, jobban mondva visszaél azokkal. Legjobb példa erre talán a monetáris politikában alkalmazott banktitok. Egy ország, egy közösség pénzügyei nyilvánvalóan közügyek, hisz a közösség egészének életére kihatnak az azzal kapcsolatos intézkedések. Persze már maga az is óriási probléma, hogy a háttérhatalom "ügyeskedésének" hála a monetáris felségjogok ma nem köz-, hanem magántulajdonban vannak. A bajt csak fokozza, hogy például a magyarországi helytartó szerv, a MNB mindenkori elnöke, saját hatáskörből akár 20 évre is titkosíthat bizonyos információkat és intézkedéseket. Ezzel is akadályozva a népet, hogy az, az egyébként is nehezen átlátható pénzügyi környezetben megalapozott, jó döntéseket hozzon. Így az még jobban kiszolgáltatottá válik a "hatalmasok" új világépítő cselszövéseinek. Jól látszik, hogy a titok ez esetben nem több, az elnyomás eszközénél.

Hasonlóan, ha nem jobban elítélendő a tudományos és technológiai fejlesztések, illetve kutatások eredményeinek eltitkolása. Kifejezetten akkor, ha ezen technológia a hadiparban (is) alkalmazandó. Bár természetesen minden kutatás és fejlesztés először a hadipar kezébe kerül, vagy közvetlen hozzájuk tartozik. Persze a mindenkori ellenség elől egyértelműen titkolni kell az ilyen jellegű találmányokat! Nem kell dandár tábornoknak lenni, hogy ezt belássuk! Kérdés csupán, hogy egy világszintű összeesküvés esetében, ami a titkos-, féltitkos társaságok és a jótékonykodás álcázó leple mögé bújt lovagrendek és páholyok tanulmányozása közben kirajzolódik, ki is konkrétan ellenség? A világ "vezetői" legyen szó az Egyesült Államokról és szövetségeseiről, vagy a kirajzolódó Eurázsiai Unió meglévő tagjairól és azok szövetségeseiről, de említhetném a Vatikánt is, élén a pápával, mind ugyanazon célok érdekében szólalnak fel. Ezek pedig jellemzően, az egy központi világbank és a globális kormányzás megszervezése. Ezen intézmények felállítása ma gyakorlatilag egyik meghatározó világpolitikai tényezőnek, és természetesen magának az előfutárnak, az ENSZ-nek sem lenne ellenére. Ezt a gyanút erősítik az egybehangzó nyilatkozatok, célok és az alkalmazott okkult szimbólumrendszer is.  (A világkormány politikailag korrekt megnevezése a globális kormányzás, ne tévesszem meg senkit!) Számomra elég nehezen elképzelhető, hogy olyan erők egymás valós ellenségei lennének, melyeket egyesít a közös cél.

Tehát ki az ellenség, ha "világ vezetőinek" közös motivációja, amiről különféle, nem feltétlen csak titkos találkozókon rendre egyeztetnek is? Pesszimista gondolat, de kizárásos alapon mi maradunk, a "nép". Ahogy korábban már említésre került, a konkrét tervek között szerepel a föld népességének 500 millió főre való redukálása. Nem 500 millió fővel, hanem 500 millió főre! Erről tanúskodnak László Ervin a Szintézis Szabadegyetem; Budapest Klub; Római Klub és a Kulturális Kreatívok emblematikus arcának, Goals for Mankind című könyvében írt sorai.

“...resultant ideal sustainable population is hence more than 500 million but less than one billion.”

Továbbá erre utal a "georgiai útmutató" köveken található "intelem" is, melyet 8 különböző nyelven adnak tudtunkra. Ezzel is éreztetvén a mondanivaló súlyát.
 

Maintain Humanity under 500.000.000 million in perpetual balance with nature.

De egy ilyen tervet, mégis hogy lehetne kivitelezni úgy, hogy az eltervezői ne kerüljenek szem elé, és ne váljanak a feldühödött, kiirtásra szánt tömegek  martalékává? Ebben sajnos nagy-nagy segítségükre van a társadalomban tapasztalható apátia és közöny is, de a már említett technológiai innovációknak köszönhetően ez ma már egyszerűbb, mint gondolnánk. A hatalom már a múlt ezredben bebizonyította, hogy képes világméretű halálos vírusjárványt előidézni, lásd AIDS vírus. Kétségkívül az ez irányú "kísérletezések" a mai napig folynak. Nagy valószínűséggel az ez irányú kutatások következtében jelenik meg szinte minden évben egy újfajta influenzavírus-törzs, és nagy valószínűséggel az ezen "fertőzésekre" kínált "védőoltások" is eme projekt részét képezik. Így gyengítik az emberiség ellenálló képességét, de ez sem kizárt, hogy a védőoltás egyben egy újabb "fertőzés" is, ami majd egy másik, későbbi hozzáadott komponens fejti ki a hatását. (Gyógyszerész mondta, nem saját "találmány")

 Az emberiség elleni biológiai hadviselés mellett "megoldást" jelenthet az is az 500 milliós szám elérésére, ha sikerül egymásnak ugrasztani az embereket és azok maguk elvégzik a piszkos munkát, ahogy azt már kétszer megtették. Csak erősebb fegyvereket kell adni a kezükbe és a már meglevő, mesterséges megosztás mentén egymásnak kell őket ugrasztani. Ez már egy begyakorolt formája az emberiség irtásának, már csak e miatt is ez tűnik a legracionálisabb variációnak. Az ez irányba mutató világpolitikai színjátékról már nem is beszélve.
Továbbá nyilvánvaló, hogy a hétköznapi ember számára elérhető technológia hadipari fejlesztések eredménye, csupán a hadászati alkalmazás és a kereskedelmi forgalmazás között eltelt közel 30-40 év. Ezen titkolt technológia "bemutatása" könnyedén párosítható akár egy ellenséges, (ál)idegen "civilizáció" megjelenésével. Ezen álca mögé bújva szintén elvégezhető a fent említett népességcsökkentés, sőt még a közös ellenség képe is egycsapásra megvan, ami ellen aztán egységesíteni lehet a megmaradt emberiséget.
Eme esetleges tervről részletesebben itt.  Fenti sorokat olvasva remélhetőleg érthető, hogy írójuk miért érzi aggályosnak, és miért tartja visszaélésnek az ilyen jellegű információk és technológiák eltitkolását! Ez ellen fellépve szeretnék bemutatni néhány fényképet, amik a háttérhatalom valós fejlesztéseit demonstrálják! A képek már korábban megjelentek egy igazságkutatással foglalkozó fórumon, ahol több képzett, profi fotós is véleményezte őket, egyértelműen viszont egyik hitelességét sem cáfolták meg. Persze ez még nem jelenti azt, hogy mind kivétel nélkül hiteles is lenne. A photoshop gyanú természetesen így is fenn áll némelyikkel kapcsolatban, viszont ez a szám elenyésző,  és talán a lényegen nem is változtat. Ennek ellenére is segíthet beazonosítani, az eddig beazonosítatlan repülő tárgyakat, ezzel leleplezve néhány titkát a hatalmasoknak!