2013. január 28., hétfő

Okkult és Sátánista Szimbólumok Nyomában"Jaj azoknak, a kik a gonoszt jónak mondják és a jót gonosznak; a kik a sötétséget világossággá s a világosságot sötétséggé teszik, és teszik a keserűt édessé, s az édest keserűvé!" - Ézsiás 5:20

Nyitott szemmel járva a világban csakhamar feltűnhet az embernek, hogy valami nincs rendben, mintha tényleg a fejére állt volna a világ. A generációkon átívelő agymosásnak, kondicionálásnak hála ma már gyakorlatilag ott tartunk, hogy a rossz az jó, a fekete az fehér. Teremtőjének hála az ember rendelkezik szabad akarattal, így szabadon választhat a világ dolgai közül. Ez viszont könnyedén ellene fordítható, ha hibás értékrendre támaszkodva hozza meg döntéseit. Alább látni fogjuk majd, mintha valakinek vagy valakiknek, kifejezetten az volna az érdeke, hogy az emberek értékrendjét a feje tetejére állítsa, így azok szabad akaratukból, tudtukon kívül ugyan, de magukra nézve rossz célokat szolgáljanak. Ezt célozzák a tele-vízióból homlokunk mögé küldött üzenetek is. Mai, divatos szóval élve trendinek bemutatva az erkölcstelenséget és az erőszakot. Manapság a tengerentúlról érkező filmek már nem is a jó és a rossz harcáról szólnak, hanem a rossz és a kevésbé rossz küzdelméről. Például a szegény drogfüggő, zsebtolvajlásból élő örömlány és a gonosz maffiafőnök esete. Szegény ártatlan naiv néző pedig természetesen tudat alatt azonosul az egyébként jónak bemutatott főhősökkel, azok értékrendjével, hisz azzal borítékolhatóan történik, vagy múltban történt valami tragédia, ami bármelyik nézővel megtörténhet, már csak azért is, hogy könnyebben kialakuljon a szimpátia az irányukba. Visszatérve a korábbi példához, mondjuk elvesztette a gyermekét, szerelmét és a többi. Amikor pedig sikerült érzelmileg azonosulni a szegény főhőssel, már nem is jelent akkora problémát, hogy az miből szerzi meg a napi betevőre valót. Fel sem merül az ártatlan, jóhiszemű nézőben, hogy esetleg el kellene ítélni karaktert a szokásai, tettei miatt. Az emberi jellem gyengeségéből adódóan pedig a századik ilyen „értékrend kifordító” film után, már a valós életben is elfogadhatóak, normálisnak tűnhet az ilyesfajta életvitel. Ez volna a sulykolásos módszer, ami szemmel láthatóan működik is, hisz amit az ember sokszor lát és hall, azt hajlamos tényként, igazságként elfogadni. Hasonló módszerrel hozza divatba a háttérhatalom sátánista szimbólumait is. Elég, ha követendő példaként elénk rakott sztárok rendszeresen magukon viselik őket, vagy a már említett nagysikerű filmekben pozitív aspektusban jelennek meg. Közben, hogy könnyen szerethetőek legyenek ezen idolok, felváltva harsogják Aleister Crowley elsőre felettébb szimpatikusnak tűnő, egyébként rendívül destruktív jelmondatait, illetve annak különböző változatait. Ilyenek például: 

„Tégy, mit jónak látsz, ez az egyetlen törvény.” 

vagy 

"A szeretet a törvény, a szeretet az akarat alatt áll". 

Hasonlóan csábító mondatok ezek, mint a „kígyó”, Éva fülébe suttogott szavai. Kinek ne lenne szimpatikus például az a sztár, aki arra bíztat, hogy „tégy, amit akarsz”, vagy „hallgass a szívedre”? Valljuk csak be, sokkal könnyebb azonosulni az ilyen jelszavakkal, mint például azzal, amit a Bibliában olvashatunk.  

"A ki bízik magában, bolond az; a ki pedig jár bölcsen, megszabadul." 

Vagy Kecskeméty fordításában: "Aki a saját szívében bízik, az dőre; de aki bölcsességben jár, megmenekül." 

Káldi féle fordítás szerint: "Balga az, aki saját eszére hagyatkozik, az menekül meg, aki bölcsességben jár-kel. " (Példabeszédek 28:26)
                                        

 

Vajon akkor is szimpatikusabbak lesznek Crowley szavai, ha megismerjük a háttérhatalom manipulációs eszközeit? Vagy megtudjuk, hogy érzéseink, érzelmeink a feljebb felvázolt, és az ahhoz hasonló módszerekkel könnyedén befolyásolhatóak? Ahogy azt Goethe már jóval korábban meglátta, „Az rabszolga igazán, aki közben szabadnak hiszi magát”. Akkor nyugodtan sulykolhatja belénk a hatalom a programozott programozókon keresztül, hogy „tégy, amit akarsz”, „szabadon választhatsz”, ha a rendszer csak olyan választási lehetőségeket kínál, amik illenek a hatalmasok terveibe. Így aztán mivel elég sokszor hallottuk, mi szabadon választunk. Lehetünk rockerek, raperrek, punkok, diszkósok, jobbosok, balosok. De lehetünk bankárok, sztárok, focisták, prostituáltak vagy katonák. Persze választhatunk magunknak a rendszer elvárásaival ellenkező „személyiséget” is, csak akkor jóval nehezebb lesz a túlélés.
És arról még nem beszéltünk, hogy egy olyan társadalom eleve halálra van ítélve, amelyben az egyén a közérdek fölé emeli saját, önös érdekeit, ahol a társadalom minden tagja csak arra figyel, hogy számára jó legyen, azt tehesse, amit ő akar. Ily módon az egyén (ál)szabadságának téveszméje alatt, rabosíthatják az egész társadalmat. A természetes védőgátak megszűnnek, az anya hiába mondja gyermekének, „Lányom ne drogozz, ne légy prosti!” Az azt csinálja, amit akar, jobban mondva, amire a központból a tévén és pop zenén keresztül kondicionálták. (Pop zene a rock, punk, rap és elektronikus zene is, hisz mind a nemzeti értékeket közvetítő, nemzeti zenét, illetve kultúrát hivatott helyettesíteni, ezáltal rombolva nemzeti kohéziót.)
Nem véletlen, hogy eme szimbólumok és gondolkodásmód megismertetése, megszerettetése már viszonylag korán, gyerekkorban elkezdődik a Spongya Bobbal és az egyéb Disney produkciókkal. 
Aztán ahogy az áldozat kinőtte a gyerekmeséket és filmeket, átveszik a stafétát a felnőtt mesék és pop zenék, gyakran ugyanazon szereplőkkel, sztárokkal. Például a Family Guy vagy a Simpsons és a South Park, de említhetném Jay Z-t, Britney Spears-t vagy akármelyik kecskebelező metálbandát, de említhetnénk akár a kizárólag hatig számolni képes Tankcsapdát is. Ezek aztán már megkezdik, illetve folytatják az egészséges társadalmi normák és a közerkölcs lerombolását. Itt-ott még a titkos társaságok is megjelennek természetesen mesésen misztikus környezetben. Még az egyébként emberáldozatot követelő kaszás, csuklyás Szaturnusz is jó fej, viccelődő látogató képében jelenik meg, aki hamar a főhős országos cimborájává válik. Ezen alapképzés után már könnyedén divatba hozható akár a „pentagramos mindenlátó kecskés” pulóver is. Így lesz trend, illetve divat pár generáció alatt a sátánizmus. 

Nézzünk néhány konkrét példát arra, miként programozzák az egyébként jóhiszemű, jó embereket az okkult, luciferánus szimbólumok elfogadására, megszeretésére. Legkézenfekvőbb példa erre, a köztudatban karrierjét „békejelként” megkezdő szimbólum. A hivatalos álláspont szerint a múlt század közepe óta használt jel, ami manapság elterjedt közhiedelem szerint a békét, világbékét, illetve az arra való vágyat szimbolizálja. Annak több féle magyarázata is van, hogy miként alakult ki ez az ábrázolás, de mivel mind-mind hamis állításokon alapuló elmélet, ezért ezekre most külön nem térnék ki. Elég, ha csak a hivatalos verziót megemlítjük. E szerint a szimbólumot először Gerald Holdon rajzolta meg, 1958. február 21-én, egy nukleáris leszerelést sürgető szervezet, a "Campaign for Nuclear Disarmament" megbízásából. A kérdésre, hogy mi ihlette ezt fajta ábrázolást, Holdon válasza az volt, hogy a Francisco de Goya kivégzést ábrázoló képén látható kétségbeesetten karjait széttáró ember ihlette. Valóban felfedezhető a párhuzam Goya ábrázolása és „Holdon szimbóluma” között, viszont annyiban sántít a történet, hogy a kétségbeesett ember kizárólag fejtetőre állítva mutat hasonlóságot. Később látni fogjuk, hogy nem, és ez egyáltalán nem elhanyagolható csúsztatás. Holden nyilvánvalóan hazudott, mert a szimbólum története több ezer évre visszavezethető, részét képezi például az ősi rúna rendszernek is. Ókori germán törzsek például a legyőzött ellenségeik sírjára „békejelet”, azaz halálrúnát rajzoltak, hogy azoknak még a túlvilágon se legyen nyugalmuk, ne nyugodjanak békében. De megtalálható az okkult és szabadkőműves szimbólumok között is, ott „Sátán pecsétje”, „Boszorkány kereszt” vagy „Néró kereszt” néven találkozunk vele. Míg a boszorkány és sátánista körökben alkalmazott rúna abc-ben a „c” betű megfelelője.

Ellentettjét, ahol a szárak felfele állnak, az élettel, az életfájával, az Istenhez való vágyódással hozzák összefüggésbe. Goya képén a kivégző osztag előtt álló „kétségbeesett” ember szimbóluma is könnyebben értelmezhető így. Hisz miért aggódna, ha nem az életéért, és ha már sorsán nem változtathat, hova máshova vágyódhat, ha nem Istenhez? Érdekességképpen az életrúna megtalálható a magyar rovásírásban is, ott a „ZS” betűt jelöli.

De térjünk vissza a „békejelre”! Látható, hogy ez esetben is egy „negatív” szimbólumot igyekszik a hatalom pozitívként feltüntetni. Idézzük fel, miként is indult világhódító útjára a szimbólum! 1958-as megrajzolása után a ’60-as évek hippi mozgalmainak zászlaján tűnik fel ismét, a Newage első hullámában. Természetesen a korábban már említett pop zenéhez hasonlóan, a hippi kultúra is a Tavistock Intézethez köthető és a tradicionális értékek helyettesítése, lecserélése volt a célja. Értékrendjében szintén fellelhetőek Crowley behatásai. Elég, ha csak a szabad sexet és szerelmet említem. Ugyanakkor, ha alaposabban megvizsgáljuk a jelenséget és a szimbólumát a „békejelet”, akkor be kell látnunk, hogy a mézes máz mögött a szimbólum valós jelentése csöppet sem változott, továbbra is a halállal hozható összefüggésbe. Hisz a hippi kultúra és az abból kibontakozó szabad sexre és ész nélküli drogfogyasztásra ösztönző mozgalmak az egészséges társadalom és nemzet halálát vetítik előre. Ami a háttérhatalom világhódító terve szempontjából nélkülözhetetlen, hisz a „nimródi- világbirodalom” felállításához nélkülözhetetlen a család intézményének és a szuverén nemzetek teljes lerombolása. Hogy miként szolgálja ezt a célt az egyébként hivatalosan a világbékéért (tipikus szabadkőműves idea) „küzdő” mozgalom, annak nyomai ma már egyértelműen láthatóak.

Hasonló módon, az eredeti jelentéséből kiforgatott kézszimbólumot alkalmazunk, mikor azt szeretnénk jelezni embertársaink felé, hogy elégedettek vagyunk, tökéletes a helyzet. A kézszimbólum tehát szintén elsőre pozitív jelentéssel bír. Hogy ezt jelezzük, mutató- és hüvelykujjunkkal egy „o” betűt formálunk, a maradék három ujjunkat pedig kinyújtva hagyjuk. (Ugyan ez a kéztartás fellelhető a Newage vonalas jógában is.) Eme jelzés szintén új hullámos kultúrával terjedt el, viszont a fentiek után talán már senkinek sem okoz meglepetést, hogy eme szimbólum eredete is a misztikus iskola tanaiból eredeztethető. Ott sátán megszólításának az eszköze, ha jobban megnézzük, kezünkkel nem csupán egy „O” betűt formálunk, hanem három darab hatost.

Ez a bölcsesség! Akinek van esze, számítsa ki a vadállat számát, hisz emberi szám: hatszázhatvanhat.” - Jelenések 13.18

Hasonlóképp a szarvas-patás megszólítására, köszöntésére szolgáló kézszimbólum, a köztudatban "metál villaként" vagy egyenesen a "szeret jeleként" ismert kézjelzés is. Azzal remélhetőleg nem mondok újdonságot, hogy szimbólum elterjesztése, első sorban a Tavistock Intézetféle zeneiparhoz, és Anton Sandor Levihez, a Sátán Egyházának alapítójához köthető, de persze ez esetben is egy ősi szimbólumról beszélünk. Külön érdekes, hogy a modern kori terjesztése, egész pontosan a jelbeszédben, "szeret jelként" való meghonosítása a New Age anyjának, Helena Petrovna Blavatskynak a Teozófiai Társulatához köthető. Eme luciferánus társaság tagja volt az okkultista író, Helen Keller is, aki hivatalosan a jelbeszéd elemei közé emelte sátán köszöntését. Ha az "ő" és az eredeti jelentést összevonjuk, akkor valami olyasmit kaphatunk, hogy "szeretlek sátán". De  ha már békejelről és sátán köszöntéséről is beszéltünk, nem hagyhatjuk ki a sorból a béke „kézszimbólumát” sem, azaz mikor a hüvelyk-, a gyűrűs- és a kisujjunkat behajtjuk, közben mutató és középső ujjunkkal pedig egy „V” betűt formálunk. E szimbólum hivatalos története is a múlt század közepére vezethető vissza. Elfogadott nézet, hogy a templomos lovag Winston Churchill hozta be a köztudatba, eredetileg „V”, mint „Victory” jelentés tartammal. Amit aztán a már említett Newage hippi mozgalmak, előadók is használni kezdtek, immáron a „béke” szimbólumaként, így köszöntve egymást. Természetesen az e fajta béke jel gyökerei sem csak a XX. századik nyúlnak vissza. Az első nyomokat, a korábbiakhoz hasonlóan az okkult miszticizmusban, mágiában találjuk. Ezen tanok szerint kezünkkel, illetve ujjainkkal különböző bolygókat, a hozzájuk köthető „isteneket”, illetve erőket szólíthatunk meg. E szerint a hüvelykujj a Földet és a Vénuszt szimbolizálja, a mutató ujj fölött a Jupiter "uralkodik", míg a középső ujjunkkal Szaturnuszt szólíthatjuk meg. A gyűrűsujjunk pedig a Napnak felel meg, míg kisujjunk a Merkúrnak. 
Az említett kézszimbólumnak ugyanakkor külön neve van, ez pedig a „szalutálás sátánnak”. Ezekben a körökben ugyanezen a néven ismert kézszimbólum, a korábban metál illetve rock zenészek által elterjesztett, tehát szintén a Tavistock Intézethez köthető „metál villa” is, amit manapság már nem csak ezen szubkultúrában használnak, hanem előszeretettel alkalmazzák más zenei irányzatok képviselői is, de vezető politikusokat is rendszeresen látunk ilyen kézszimbólummal. Sőt, nem kell sokáig kutakodni az interneten, hogy magáról a pápáról is találjunk olyan képet, amin az éppen a sátánnak szalutál. Ezen kézszimbólum valós arcukat egyébként a fény-árnyék játék közben mutatják meg. 

De hagyjuk a metálosokat, térjünk vissza hippikhez és a már említett „V” szimbólumhoz. Magát a kézszimbólumot még az Illuminati alapító Adam Weishaupt is használta, ez reprezentálta az „Öt törvényének” (Law of five) teljesülését. Hogy honnan az ötös? Ne feledjük el, hogy Weishaupt jezsuita szerzetes volt, a római számoknál pedig a „V” betű jelöli az ötöst.
Ezzel viszont még nem értünk a szimbólum értelmezésének végére. Hasonló módon volt szokás köszönteni a pogány istenséget, Vulkánt is, a villámlás, a tűz és fény istenét. Kinek tiszteletére tartott ünnepnapkor szokás volt az emberáldozat bemutatása. És aki az okkult „mondák” szerint frigyre lépett a keresztény hitvilág fényhozójával, Luciferrel. (Vajon honnan került a Newage kultúrkörébe a fény kultusz, a fénymunkások és társaik?)  Ugyanakkor Vulkán megjelenik a szabadkőműves tanításokban is, ott Tubal Cain néven. De maga Manly Palmer Hall, 33-as fokozatú szabadkőműves erősíti meg, hogy a kettő egy és ugyanaz. Tubal Cain egyben a harmadik fokozatú mester (blue lodge) kódszava is. Szintén Manly P Hall elmondásából tudjuk, hogy olyan szabadkőművest illet ez a „jelző”, akinek kezeiben Lucifer „izzó energiái” dolgoznak és hogy sátán számára ez a legkedvesebb szimbólum, nem véletlen ez talán a legelterjedtebb kézszimbólum mind közül.
Külön jelvénye, illetve kitűzője is van ennek a szintnek, hogy szabadkőműves tagságukat, és rangjukat könnyedén tudják ismertetni egymással a beavatottak, a nélkül, hogy az illetéktelenek előtt lelepleződnének. A kitűző akár egy golf klub kitűzője két (tu) labdából (ball) és egy ütőből (cane) áll. 
Ezzel viszont még közel sem értünk e szimbólum történetének végére. Alkalmazták még szalutálásként eme kézszimbólumot a szintén jezsuita befolyás alatt álló náci seregben is. Az egyenruhán megjelenő „V” szimbólum talán mindenkinek ismerős. Továbbá ugyanezt a szimbólumot használja a manapság oly divatos irányított világforradalmi mozgalom, az Anonymus is. „Ők” a „V for vendetta” jelszóra hivatkozva használják. Természetesen az eredi művet író Alan Moore szintén szabadkőműves, a Brit Kolumbiai és Yukon Nagypáholy tagja. Így talán már érthető, hogy Lenin és John D. Rockefeller után miért akar Anonymus is világforradalmat. De józan paraszti ésszel végig gondolva is hasonló következtetésre juthatunk, hisz a forradalmak célja általában a meglévő rend, illetve kormány megdöntése szokott lenni, hogy annak helyébe új kormányt, vagy rendet helyezhessen. Egy világforradalom célja tehát logikusan gondolkodva egy új világrend, vagy egy új világkormány lehet. De egészséges értékrenddel megáldott ember számára, egy a bosszúra épülő mozgalom eleve nem lehet szimpatikus, és akkor a babérkoszorús ENSZ emblémára hajazó logót és a vörös függöny előtt tetszelgő álarcos megmondó alakot még nem is említettük.
Fontos megjegyezni, hogy az ADL és a jezsuiták támogatását élvező, cionista terror államot nyíltan támogató CIA STRATFOR ügynök, Alex Jones is alkalmazza a „V” szimbólumot. Tehát ismét arra láthatunk példát, hogy a háttérhatalom miként használja ki az emberek jóhiszeműségét és naivitását, hogy rossz irányba terelhesse őket. Illetve hogy lesz trendi a bosszú, egyébként alantos érzése.

                                     
Churchill miatt eleve abból indultunk ki, hogy a kinyújtott ujjak „V” betűre utalnak, de értelmezhetjük tizenegyesnek is, ami pedig az Isten felett aratott győzelemre utal.

Folytassuk a sort egy, az előzőhöz hasonló kézszimbólummal, ami csupán annyiban különbözik az előzőtől, hogy mutató- és középső ujj nem „V”-t formál, hanem szorosan egymás mellett tartjuk őket. Legtöbbször talán a római egyház papjait láthatjuk eme kézszimbólumot használni. Viszont jobban megvizsgálva, Eliphas Levi Baphomet ábrázolását, amit templomos lovagok fennmaradt iratai alapján alkotott meg, láthatjuk, hogy a szarvas patás ugyanezen kézszimbólumot alkalmazva adja tudtunkra, „ami fent, az van lent”. Ennek a kézszimbólumnak is saját neve van, okkult körökben, az „Íjász” néven ismert, aki egyértelműen az Isten ellen fellázadó, a misztikus iskola tanait valló Nimródra utal. Tehát a kézszimbólum Nimród köszöntése lehet. Azok számára biztosan nem meglepő, hogy az egyház papjai az Isten ellen fellázadó Nimródnak szalutálnak, akik ismerik a római egyház igazi, luciferánus arcát. Akik esetleg értetlenül állnának a helyzet előtt, azoknak további kutatást javaslok a témában.

A végére egy olyan kézszimbólum maradt, aminek használata legalább annyira gyakori, mint a „békejelé”. Akik figyelmesen olvasták a bejegyzést, és figyeltek akkor, mikor az ujjakhoz rendelt bolygókat és azok „isteneit” említettük, azok bizonyára összerakták már, hogy a „kabbe jel” azon túl, hogy a háttérhatalmasok által egyébként is kedvelt falloszt formálja, egyben Szaturnusz, a kaszás, a véráldozatot követelő pogány főistenség megszólítása és köszöntése is.

Konfuciusz szerint „a világot nem a jog és a törvények irányítják, hanem a szimbólumok”, fenti sorok szerzője, a fent leírtak ismeretében kénytelen igazat adni neki. Egy-egy szimbólum többet elárul egy mozgalomról, vagy akár egy cégről, mint egy több órás bemutató film, vagy egy több oldalas bemutatkozás. Szavak igazságtartalma megkérdőjelezhető, hisz manipulatív céllal bárki bármit állíthat, viszont hogy a beavatottak az egész világon felismerjék egymást, ezért szimbólumaikat gondosan megválogatják. Így, hogy igazi arcukat megismerhessük és nyugodtan élhessünk a szabad akarat adta lehetőségekkel, ajánlatos alaposan megismerni a világunkat „irányító” szimbólumokat, illetve azok rendszerét.

Ennyire egyszerű veled elhitetni, hogy szabad akaratodból cselekszel:forrás:
Cathy Burns - Masonic and Occult Symbols Illustrated

22 megjegyzés:

 1. Mi a helyzet a sok LIKE jellel, ami a Földet jelképezi? Ha jól látom, akkor a német katonákon a rangjelzés (chevron:ékzár) az pont fordítva van, mint az angol/amerikai katonákon, tehát ezt akkor jól alkalmazták? (csúcs lefelé)
  A horogkeresztnél vajon számít a balra/jobbra forgás? (ha igen, mit jelent?) A piramis, az univerzális szimbólum, abban más a helyi alkalmazása (itt a Földön), hogy a csúcsára egy helyi kiskirály került, aki kikiáltotta magát univerzális Istennek. (a csonka piramis tetején a szemmel) Lehet, hogy sokkal jobban jártunk volna, ha maradunk az eredeti vallásunknál, ahol a rúnák, rovások, szimbólumok jelentése még nem volt úgy eltorzítva, mint ma. (ma már ráadásul nem is ismerik ezeket, csak a beavatottak)

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Igen számít a horogkereszt eredeti szimbólumát amit Indiából lopott Hitler a jó szerencse folyását jelképezte, ezért forgatta el, hogy rossz irányba terelje. Negatív irányba terelje a világot..

   Törlés
 2. nagyon jó amit írsz. gratula a munkádhoz. :) DE: az, hogy Nimródot belekavarod a szarba, nem túl szép dolog. ő sosem Isten ellen lázadt, hanem az ősidők óta jelen lévő elnyomó hatalom ellen. egy hős volt, nem pedig egy sötétoldali csíra. és mindezt azért tette, hogy védje népét és szeretteit. ezen felül népünk ősapja, aki csodálatos ember volt, csakhát sajnos a szemétládák róla is terjesztették a bődületesen sok baromságot. tudod, a biblia - ahogy most ismerik az emberek - sajnos egy bullshit, aminek az eredeti szöveghez és információkhoz nagyon-nagyon-nagyon kevés köze van. ez első zsinaton a "nagy" egyházfők szépen fogták a tényleges, igaz irományt, a valóságot és értéket (99%-ban) kidobálták belőle (lásd: apokrif iratok), és átírkálták faszságokra. hozzáteszem sajnos elég ügyesen és nagy sikerrel. már akkor javában ment a bullshit generátor (= sötét erőket értem ez alatt), ami a mai napig maxon működik. valószínűleg ezt Te is látod. ui: amúgy ne haragudj a vulgáris stílus miatt, nem bántónak szántam. peace & love

  VálaszTörlés
 3. Köszönöm! Örülök, hogy tetszik a blog és remélem hasznos is! Nimród téma vitaindító jelleggel kapott helyet, az érme ezen oldalát is szükségesnek látom bemutatni. Folyamatosan kutatom a témát egyébként, és talán mondhatom azt, hogy kezd kristályosodni a dolog. Bár az is lehet, hogy ezt még korai kijelentni. Mindenesetre jelen állás szerint úgy tűnik, hogy a magyarok ősapját, Menrótot, Jáfet unokáját, igyekszenek a rosszarcúak összemosni, összekeverni Nimróddal, Noé kiátkozott fiának, Kámnak unokájával. Deee még van mit tisztázni...amint megérett rá a helyzet, természetesen itt is helyet kapnak majd a fejlemények.
  pisz :)

  VálaszTörlés
 4. köszönöm, hogy foglalkozol a témával és idődet áldozod a kutatásra! :) sok sikert, és minden jót kívánok! :)

  VálaszTörlés
 5. és bocsánat a Nimróddal kapcsolatos felháborodásomért, csak bennem az volt - mert így hallottam -, hogy a Nimród és Ménrót név egy és ugyanaz abból a szempontból, hogy egy embert illettek ezzekel az összecsengő nevekkel. tényleg nagyon szeretném tudni, hogy mi a valóság, hogy helyére kerüljenek a dolgok, hogy az emberek tisztán lássanak végre a múltunkkal kapcsolatban. köszönöm mégegyszer az erőfeszítésedet! :) peace & love

  VálaszTörlés
 6. Nemere, Nimród, Ménrót... Igen...

  VálaszTörlés
 7. - Középkori krónikáink a magyarság első őseként a legendás Nimródot jelölik meg. Nimród először Kézai Simon, Kun László udvari papja, 1282 körül írt Gesta Hungarorum-ában lép fel a magyar történetírásban. Kézai elmondja, hogy a vízözön után 201 évvel az óriás Nimród (ki a kéziratok egy részében Ménrót néven szerepel) egész nemzetségével hozzáfogott a bábeli torony építéséhez. A nyelvzavar után Evilát földjére költözött, mely Perzsia egyik tartománya és ott felesége, Enéh két ikerfiút szült neki, Hunort és Magyart. Ettől a két fiútól és a szolgálatukban álló vitézektől származtak a hunok és a magyarok. Ezt a történetet több mint húsz középkori magyar krónika megismétli, sőt még egy német krónika is átvette.
  - "hatalmas vadász az úr előtt" uralja az egész égboltot és látható az északi és a déli féltekén is. És - amint megismertük őt és látjuk, hogy valóban leghatalmasabb ő a csillagvilágban, önkéntelenül feltör minden magyar szívből és elméből ez a kérdés: ha az ókor népei Nimruddal azonosították az ég legcsodásabb és leghatalmasabb csillagképét és Nimrud a minden magyarok ősapja mondavilágunkban - hát miért nem fedték fel előttünk e csodás hagyomány titkait... ? Mi lehet az oka annak, hogy tanítás helyett - jobban elhomályosították, elfeledtették velünk a Nimrud hagyományokat... ?
  - Bár Nimród uralkodását az időszámításunk kezdetéhez közelebbi időpontra teszik a történészek, valószínű, hogy neve alatt nem csak egy személyt, hanem többet, esetleg egy archetípus képviselőjét kell értenünk. Az is árulkodó jel, hogy a semita zsidók sokkal rosszabb emlékét őrizték meg, mint a szintén semita arabok.
  - ahogy a zsidók büszkék Ábrahám ősatyjukra, nekünk is büszkének kellene lennünk a miénkre, az ugyanúgy Noétól származtatott Nimródra.
  - Nimródról a legismertebb a Bábel tornyának építése, amit arab krónika szerint azért épített, hogy Ábrahám istenéhez közel kerüljön. A zsidó magyarázat ezzel szemben az istenség megsértésének tartja és következményének tudja a nyelvek összezavarását.
  Más hagyományokból pedig kultúr-héroszi minősége világlik felénk ezredévek távolából.
  - Nimróddal kapcsolatban megállapítható, hogy civilizációs szerepe és a keresztény hagyományban megőrzött emlékezete nincsen összhangban. A magyarság kapcsolatát Nimróddal igyekeznek elvágni, összhangban a "vedd el a múltját!" jelszóval.
  - A Talmud - a zsidók szent könyve- szerint Jézus Nimród leszármazottja

  VálaszTörlés
 8. Am nem akarok beleavatkozni, csak véletlen találtam ezt a lapot, de a felső képek egyikén az "ördögvilla" és a "victory" kézjel alá az van írva hogy "Szarvas Isten"....az ábrázolt kézjelek BAPHOMET jelképei (A sátánista egyház jelképe, kettősségi jelkép, "ahogy fent, úgy lent"), amit úgy hívnak hogy "Szarvas Isten" az pedig Cernunnos a vadász másik neve egy WICCA, Kelta istenség (és az ördög mint jelkép csak a biblia hitvilágán belül létezhet, a kelta wikkák, druidák nem is hisznek a pokolba ezért nem lehetnek sátánisták se xd). Amugy jó a kifejtés, csak néha vigyázni kell hogy a valóságot egybe több szemszögből nézzük, attól hogy hasonlít valamire nem lesz az. (Most kézjelekre gondoltam, sokan nem tudják mi az csak leutánozzák mint pl ROCK-ba). Attól hogy valaki rajzol egy háromszöget nem lesz még ILLUMINATUS-tag. Űdvözlet az oldalnak bár ahogy látom kissé régi post már.

  VálaszTörlés
 9. Ez egy mocskos összeesküvés elmélet ami ártalmas. A benne lévő általánosítások elfogadhatatlanok pl.: minden metálos sátánista kecskeáldozó, minden pop zenész hippi, minden hippi füves stb. Ezen kívül a szimbólumok azt jelentik amire az emberek használják és ez változik a korral. Pl.: a metál villát sokan korona szimbólumként használják. Ha a metál/rocker szubkultúrával akarsz foglalkozni akkor tanulmányozd át hallgasd és értsd meg a dalszövegeket értelmezd jól az üzenetét és meglátod hogy nem vagy rossz emberek attól hogy a kemény zenét szeretjük. Például az én egyik kedvenc magyar metál bandámnak az a neve hogy Wisdom ami ugye bölcsességet jelent és híres gondolkodók mondásaiból írnak dalokat pl.: Lao-ce. Nyilván ő is sátánista. Ezen kívül a fantasy témájú vagy történelmi vagy személyes megtörtént eseményről szóló dalok sem sátánisták. Ne érts félre én a sátánistákat pl.: marilyn manson elítélem de előtte utánanéztem hogy kiről beszélek. És mindenbe bele lehet magyarázni sötét tartalmat meg titkos jelentést de ezek összeesküvés elméletet szülnek az pedig a másokban meg nem bízás ikertestvére és a bizalmatlanság haraghoz vezet az meg gyűlölethez és ez (amit csinálsz ill. ennek a következménye) szoros ellentétben áll a Krisztusi tanítással. Mielőtt leírsz ilyesmit és elítélsz egy rakat embert akiket nem ismersz gondolkodj el azon amit mondtam és nézz utána hogy kiket és miért ítélsz el. Mert például én is Istenhívő, Istenfélő ember vagyok de metálos. Ez a kettő nem zárja ki egymást és most úgy tűnik hogy csak a metálosokat védem de nem a hippiket nem tudom mert nem vagyok járatos a szokásaikban és a gondolkodásmódjukban. De ha te hívő ember létedre megvádolsz egy csomó egyházi személyt ( köztük a pápát aki ugye Jézus földi helytartója) hogy hazudnak, hogy sátánisták stb. akkor szánalmas vagy és te is elítélendő vagy és ezt nem azért mondom mert szerintem az egyház tökéletes mert nem az. De a tisztelet felé hamár hozzájuk tartozónak mondod magad nem ártana. Gondold meg hogy kit mikor miért és hogyan ítélsz el mert lehet hogy ezzel egy csomó ártatlan jó embert megbántasz.

  VálaszTörlés
 10. Mi a szar ez a baromság? Mennyit fizettek ezért a hazugságért nektek, hogy ezt idehányjátok? Melyik elit pénzelte ezt a lejárató hazugságot? 1. békejel: http://www.arvisura.van.hu/keret.cgi?/0702-rovasirasjelentese.htm 2. Az Anonymous világszintű mozgalmat elég nehéz lesz lejárató hazugságokkal bemocskolni! Veszélyben az elit azért kezdtek anno kampányba. Hajrá... Valamiamano :) Sírok a röhögéstől :)

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Egyetértek az egész faszság nem értem hogy miért kell idióta marhaságokat leírni. Nekem akkor is az a kedvencem hogy a "metálvilla a szarvas patás üdvözlésére van " pedig kurvára nem éppen az ellenkezője ugyanis Rómában a keresztény szerzetesek ördögűzésre használták illetve a szemmelverés ellen nyújtott védelmet. De nem néz utána hogy kiket és miért ítél el csak baromságokat megalapozatlan hülyeségeket pofázik. Nulla tény, nulla jóindulat, nulla ismeret, csak a mindenféle sötét monda terjesztése és kreálása mások megbántása a szar kavarása bizalmatlanság generálása ellenségeskedés megalkotása. Én is csak "gratulálni " tudok ehhez a felháborító szarhoz amit kutatómunkának neveztél rohadtul hazugság amit leírtál de nem baj hidd hogy okos vagy és értesz ehhez holott kurvára nem.

   Törlés
  2. forrás:
   Cathy Burns - Masonic and Occult Symbols Illustrated

   Törlés
  3. a hölgynek doktorija van a témából, de ti tuti biztos jobban tudjátok :D

   Törlés
 11. Ha doktorija van akkor igazán tudhatná, hogy van hogy egy egy vallás vagy közösség átvesz szimbólumokat a másiktól lásd apostoli kereszt ami eredetileg az ortodox egyház duplakeresztje. Például a metálvillával ugyanez történt, hogy az egy keresztény szimbólum de a sátánisták átvették akárcsak a pentagrammot a távolkeleti vallásokból vagy a fordított keresztet szent Pétertől. A békejel nem véletlenül olyan amilyen mert amint látható az a halálrúna negatívja vagyis pont az ellenkezője. Az, hogy mindenbe sötét tartalmat magyaráz bele az meg tiszta hülyeség hiszen az emberek alapvetően nem rosszat akarnak néha rosszat tesznek de nem feltétlenül rossz akaratból. Lehet, sőt valószínű, hogy úgy írta a doktoriját mint Schmitt Pál de ő internetes kamuoldalakról szedte az infót. Mert ami itt le van írva az konkrétan nem igaz és több vallásra, alkotóra és szubkultúrára nézve is sértő. Az általánosítás mindig hazugság.

  VálaszTörlés
 12. Ja és amúgy ezt egy előttem szóló kedves kommentelőnek: a gesta hungarorum ot p magister =Anonymus írta és nem kézai Simon

  VálaszTörlés
 13. Ezt a megjegyzést eltávolította a szerző.

  VálaszTörlés
 14. Egy szimbolumnak az a jelentese amit az illeto ember aki hasznalja, gondol rola. Rohadtul nem erdekes az ha a bekejelet regen" halal runakent" hasznaltak, ma ha valaki rajzol egy bekejelet, nem a halalt arja hirdetni, hanem a beket..valoszinuleg fogalma sincs mas jelenteserol a szimbolumnak, de ha lenne sem hiszem hogy zavarna mivel nem azert hasznalja..es ez elmondhato a kezjelekrol ugyanigy. Tovabba egyetertek a Wisdomot hallgato kommentelovel, nem kellene elitelni az emberek nagy szazalekat azert mert metalos/rocker/hippi/family guyt nez stb...nem ismered oket, nem tudsz semmit a vilagnezetukrol csak altalanositasz. Mellesleg itt megkerdeznem hpgy mi a helyzet a whitemetal(kereszteny metal)bandakkal? A koncertjeiken szinten megjelenik pl egy metalvilla.És a nem kifejezetten whitemetal bandak sem mind satanistak..vannak olyanok is, de a metalosok elegge nagy resz ettol meg nem azonosul veluk es nem valik satanistava. És nem tudok nagyon azonosulni ezzel az álkeresztény látásmóddal, még a pápát is rejtett sátánizmussal vádolod. Egy kicsit álszentenek tůnsz, ismerd meg elobb a korulptted levo vilagot, gondolj bele jobban a dolgokba, es ne keress mindenhol rossz+/satanista/okkult dolgokat, mert a dolgok altalaban n errol szolnak.

  VálaszTörlés

  VálaszTörlés
 15. Sziasztok!

  Jókat mosolyogtam, az előttem hozzászólók sorain!
  Szegény perverz, hazug, álszent, gonosz, lusta, Istentagadó pápa védelemre szórul!
  Ennyire butaságot-hülyeséget írni! :)))
  Ti tényleg ennyire vakok vagytok, vagy csak szimplán ennek születettek!?
  Én az összes hazug-álszent-hamis tant hirdető papot dolgozni küldeném vagy életfogytiglan!
  A templomokból hajléktalanoknak szállást csinálnék!
  A szobrokat, festményeket elégetném mert bálványok!
  (A hírességekről készült szobrok, festmények is bálványok)
  IIMóz. 20, 4Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, a melyek fenn az égben, vagy a melyek alant a földön, vagy a melyek a vizekben a föld alatt vannak.
  5. Ne imádd és ne tiszteld azokat; mert én, az Úr a te Istened, féltőn-szerető Isten vagyok, a ki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyediziglen, a kik engem gyűlölnek.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Ha esetleg a keskeny utat keresed :https://www.youtube.com/channel/UC70yg3wKK-LE0nZ2_PQR7Fw

   Törlés
 16. A judaizmus nem az emberiség igaz vallása ahogy sokan hiszik. A sátánizmus az. Aki nem hiszi el az látogassa meg a spirits of eridu honlapját. https://spiritsoferidu.wordpress.com/

  VálaszTörlés
 17. Segítséget szeretnèk kérni egy szimbólum tisztázásában, ami a legutóbbi amerikai-német külügyi találkozón készült hivatalos fotón látható. A német és az amerikai zászló között egy kandalló, a kandallón látjató egy jel, amely a halál-rúnára hajaz, de az nem egy körben van, hanem a kör a hosszabbik száron foglal helyet. Nagyon szeretném tudni a jelentésèt pongosan, azt feltételezem, hogy kikhez tartozik.

  VálaszTörlés