2014. január 24., péntek

Horthy Máltai Lovag Miklós és a testvéreiHorthy Miklós mind a mai napig a magyar történelem egyik, ha nem a legmegosztóbb alakja. Alábbi eszmefuttatás nem titkolt célja pedig, hogy a társadalom, Horthy személyének megítéléséből fakadó  megosztottságát megszüntesse, de legalább mérsékelje. Nem Horthy személye miatt, és nem a mellette, vagy épp ellene felhozott érvek bemutatásával. Sokkal inkább azért, mert egy megosztott nemzet, társadalom csak egy valakinek jó, az pedig nem más, mint a nemzeten uralkodni vágyó, azt kiszipolyozni vágyó érdekcsoport.

A kormányzót éltető, illetve elítélő emberek számára első hallásra bizonyára meglepő, de az ő (elnyomók) szemszögéből nézve teljesen mindegy, hogy Horthy megítélése pozitív vagy negatív. Irreleváns az is, hogy Horthy zsidókat ölt-e vagy épp mentett. Elnyomóink szempontjából csak az számít, hogy ne legyen egyetértés, hogy egymással veszekedjünk ahelyett, hogy a közös ellenségünk azonosítására és legyőzésére, illetve semlegesítésére koncentrálnánk. Míg a társadalom egyik része azzal foglalatoskodik, hogy miképp tisztelegjen a kormányzó emléke előtt, a másik fele pedig azzal van elfoglalva, hogyan gyalázza azt meg, addig a háttérben meghúzódva valódi ellenségeink nyugodtan hajthatják végre nemzetromboló programjukat.
Eme sorok írója nem hajlandó részt venni a tézis és az antitézis meddő vitájában semmilyen formában! Éppen ezért ezen írásnak nem célja sem támadni, sem védeni Horthy személyét, illetve emlékét! Az viszont elfogadhatatlan, hogy a vita szintézisét a nemzet megosztottsága és ebből fakadó pusztulása jelentse! Ezért javasolt szokásostól eltérő módon megközelíteni a problémát. Ehhez nincs szükség a történelem hivatalos verziójának elemzésére, nincs szükség Horthy életpályájának, vagy akár a II. világháború eseményeinek részletes elemzésére! Ezt egyébként is ezren megtették már, és akit érdekel a téma, az bizonyára el is olvasta már az összes kapcsolódó feljegyzést, így új információval egyébként sem tudnék szolgálni.

Van viszont egy, a személyét érintő tény, ami mellett a közvélemény –beleértve a Horthy-t dicsőítőket és elítélőket is- hajlamos szemrebbenés nélkül elsuhanni. Mintha nem akarnának róla tudomást venni, vagy nem értenék a jelentőségét, hogy melyik eset áll fenn, azt nehéz megítélni, talán mindkettő. Mindenesetre megpróbálunk most ezen változtatni! Ez az aprócska tény, amiről valami különös oknál fogva nem „szokás” beszélni pedig az, hogy a kormányzó tagja a Róma, illetve a mindenkori pápa védelmére felesküdött Szuverén Máltai Lovagrendnek. Csak, hogy biztosan érezze az olvasó ennek jelentőségét tisztázzuk, a rend célja nem Magyarország, vagy a magyar nép védelme, gyarapodásának elősegítése! Épp ellenkezőleg! A hazát különböző nyugati uralkodóházak segítségével az évszázadok során provincia sorba süllyesztő Róma szolgálata az egyetlen cél!
(Hogy miképp tekint Róma, illetve a hozzá köthető titkos és féltitkos társaságok Magyarországra, azt egy külön bejegyzésben kellene tárgyalni, amire remélhetőleg sor is kerül majd a jövőben)

Az utókorral ellentétben Horthy nem tartotta jelentéktelennek rendbéli tagságát, még az emlékirataiban is külön megemlíti. Továbbá a lovagrend Nagykeresztjét büszkén hordta. Érdekes megfigyelni, milyen lelkesedéssel beszél emlékirataiban például a vatikáni látogatásáról, ahol feljebbvalóival találkozhatott, így Chigi herceggel (alábbi képen), a rend akkori nagymesterével is.„Teára sok rendtag társaságában Chigi hercegnél, a máltai lovagrend nagymesterénél voltunk, akit budapesti látogatásából már jól ismertünk. Egyébként II. Vilmos császáron kívül tudtommal én voltam az egyedüli protestáns, aki a máltai lovagrend Nagykeresztjét viseltem.”


A tényt, miszerint Horthy többször találkozott a Szuverén Máltai Lovagrend nagymesterével, és maga is máltai lovag volt, saját kezűleg erősíti meg. Ennek jelentőségét ez alkalommal nem a lovagrend történelmének, igazi arcának bemutatásával, vagy a hozzájuk kapcsolódó elméletek taglalásával szeretném érzékeltetni. Ehelyett a rend megítélését a kedves olvasóra bízom. Ehhez nyilván szükséges az internetes keresők szorgos használata is, de a rend néhány illusztris tagjának bemutatásával a "Miamano" is igyekszik segíteni! Akik szerint pedig nem csupán üres frázisok a magyar szólások, illetve közmondások, azok könnyedén le tudják vonni majd következtetéseket. Ezen sorok írója meg van róla győződve, hogy őseink nem a levegőbe beszéltek, mikor azt mondták:

Madarat tolláról, embert barátjáról!

Ezt alapul véve, nézzük meg, a teljesség igénye nélkül, kik azok a személyek, akiket Horthy Miklós nem hogy a barátjának, hanem a „testvérének” tudhatott!

Mivel személyével kapcsolatban tapasztalataim szerint a legnagyobb vitát kiváltó kérdés az, hogy védte-e vagy támadta a zsidóságot, ezért talán rögtön az elején érdemes tisztázni, hogy a vatikáni vagyonkezelő dinasztia, a modern kori zsidó (cionista) Izrael igazi alapítói, a Rothschild dinasztia Amschel Mayer Rothschild óta a rend tagja. Képzeljük csak el, ahogy a kormányzó egy titkos találkozón keblére öleli és testvérének szólítja a Rothschild család éppen aktuális képviselőjét.

Hasonlóan érdekes szituáció lehetett volna a magát reformátusnak valló Horthy és a lucifer imádó, nyíltan sátánista,  Ordo Templi Orientis (Kelet Templomának rendje) és Hermetic Order of Goldendawn (Aranyhajnal Titokzatos rendje) nagymesterének, Aleister Crowley-nak a találkozója is. A szcientológus tanok és a modern kori elmeprogramozás, illetve a sátánista egyház alapjait lerakó Crowley szintén a rend tagja, azaz Horthy „testvére”.

Vagy képzeljük el azt a lovagias kerekasztal találkozót, ahogy a profán világ felé egyébként egymás ellenségiként bemutatkozó, valójában „testvérek” Winston Churchill, V. György, Hermann Göring, Benito Mussolini és Horthy Miklós egyeztetnek a teendőkről! Megbeszélik, hogy egy megrendezett színjáték keretein belül miképp forgassák fel Európát, illetve a fél világot annak érdekében, hogy a meggyötört nemzetek könnyedén elfogadják a XX. század új világrendjét, melyet például az ENSZ, a NATO és Világbank létrejötte testesített meg.A recept a szokásos, ismét a háttérhatalmi-dialektika elemeit fedezhetjük fel!

Összefoglalva a lovagrend által irányítás alatt tartott tézis, jelen esetben mondjuk a szövetségesek és a szintén a rend által manipulált tengelyhatalmak kontrollált csatájából létrejövő, feltehetőleg előre eltervezett szintézis a XX. század rendje, egyben a XXI. Század problémáinak forrása.

A történelmileg vitathatatlan tény, hogy Habsburg ház trónfosztását követően, Horthy a Róma által ránk erőltetett Szentkorona tannak köszönhetően lehetett az ország kormányzója. De vajon jelentett-e ez bármilyen minőségi változást az elnyomó birodalom és hazánk kapcsolatára nézve. Annak ismeretében, hogy a Habsburg dinasztia szintén Róma szolgája, (képen Habsburg Otto temetése) illetve a Szuverén Máltai Lovagrend tagja, ezt a kérdést mindenki válaszolja meg maga!


Mivel ezen történelmi személyek megítélése nagyban függ a neveltetéstől, a kondicionálástól, így elképzelhető, hogy egyeseket akár büszkeséggel tölt el, hogy a Magyar királyság kormányzója egy ilyen illusztris társaság tagja volt. Hogy ezeket a tévképzeteket szertefoszlassuk, ismerjünk meg pár kortárs lovagot is!
 
Mivel Horthy többnyire a magukat jobboldalinak, nemzeti érzelműnek vallók körében örvend tiszteletnek, ezért, és hogy egyben a jobb- és baloldali megosztás szükségtelenségére is rávilágítsunk, kezdjük a sort Gyurcsány Ferenccel. (A képen Matthew Festing-től, a rend 79. nagymesterétől veszi éppen át, a rend Nagykeresztjét. Igen, ha Horthy ma élne, őt is a testvérének szólítaná! El tudja képzelni ezt az olvasó? A hazát, és annak népét határokra való tekintet nélkül gyalázó és tönkretevő, össze-vissza hazudozó, magát baloldalinak, liberálisnak valló Gyurcsány Ferenc és Horthy Miklós ugyanazon rend tagjai.

Ennél talán némileg könnyebb lesz feldolgozni, hogy a magát jobboldalinak valló FIDESZ-KDNP szövetség is rendelkezik legalább egy máltai lovaggal a soraiban Semjén Zsolt személyében.

Korábbi, szintén a dialektikával foglalkozó bejegyzés alkalmával már bemutatásra kerültek azok a transz-atlanti értékek, melyek mögött a hazai politikai elit (fiktív) politikai oldalakttól függetlenül képes felsorakozni. Így nem meglepő, hogy a transz-atlanti szövetség emblematikus figurája José Manuel Barroso (mellette Matthew Festing) szintén a rend tagja.

A sort természetesen oldalakon keresztül lehetne folytatni, de talán ennyi is elegendő ahhoz, hogy a megfelelő következtetéseket levonjuk. Nem tudhatjuk, hogy a kormányzó milyen szinten volt beavatva a rend valós terveibe, de még így is nehéz jóhiszeműen viszonyulni a jelenséghez, mégsem szeretnék ítélkezni!

„Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek”
–Máté 7:1

Nem szeretném meggyőzni egyik tábor képviselőit sem, hogy változtasson a véleményén! Ezek csupán a tények, melyek megítélése az olvasó feladata.

Miképp osztanak meg a háttérhatalmi hálózat céljainak elérése érdekében a szuverén(!) lovagok nem csupán egy nemzetet, hanem "szükség" esetén, kis túlzással egy egész bolygót? 


Háttérhatalmi dialektika - A manipulált tézis és a (látszólag) ellene fellépő, szintén manipulált antitézis kontrollált küzdelméből létrejövő, előre eltervezett szintézis, az új világrend.
Miképp az XX. század "új világrendje" is létrejött anno.

 Még több lovag.

7 megjegyzés:

 1. megint egy nagyszerű cikk talán a Szent Korona lovagrend kapcsolata a máltaival érdekelne még, esetleg,hogy a Vitézi rendben vannak e ma is máltai lovagok

  VálaszTörlés
 2. Nagyon jó a cikk, kár hogy van benne egy ordas nagy pontatlanság: a szcientológiát nem A. Crowley, hanem L. Ron Hubbard alapította. Ezzel kapcsolatban is óriásiak a tévhitek, démonizálva az egészet, s nem ismerve az eredeti tanítást (hogy a mai egyház a CIA által elment egyfele, az egy dolog, de arról szegény Hubbard nem tehet....)

  VálaszTörlés
 3. "Szcientológus tanokról" van szó, nem egyházról... Ha pedig utána nézel Crowley és Hubbard kapcsolatának, akkor érteni fogod, h mire gondolok

  VálaszTörlés
 4. Világos,tények."megrendezett színjáték keretein belül miképp forgassák fel Európát"....Ma is érvényes gondolat.A Szent Korona is vitatott, hiszen több sérülés van rajta, ezért nem lehet beavató korona.Hazugságok, félrevezetések tömkelege a hiszékeny nép számára.Fontos tudni mi van a színfalak mögött.

  VálaszTörlés
 5. Kedves Olga Balla ! A ,,valodi,, Szakralis Kiraly akit az Istenunk szemelyesen avat be a kapcsolatfelvetelre,az nem a Koronatol lesz az aki,hanem attol a minosegtol,amit az Istenunk a beavataskor ra hangol az elhivott szemelybe,akit Istenunk kizarolag csak is a Mag-nepebol hiv el .Tehat a Magyar Szent Korona csak akkor mukodokepes,ha a Kiralyt elotte az Istenunk a kapcsolatfelvetelre beavatta.Nincsen jelentosege annak, hogy a Koronat megrongaltak,mert a beavatas az maga a Korona ,,kodjara,,valo rahangolas a zavaro (a megrongal reszei a Koronanak)kivannak iktatva.A Kiraly koronacsakralyahoz erintve a kod aktivizalodik,a Korona mukodokepesse valik.A Romai papat felesleges belekeverni,az Istenunk nem vallasok kerdese. Aldas!!!

  VálaszTörlés
 6. Még kéne cikkezni ezekről... Én jó néven venném.

  VálaszTörlés
 7. Egy tévedés van a cikkben. Horthy nem a Magyar Királyság kormányzója volt. Az államot, amit éppen Horthy vezényletével hoztak létre, Magyarországnak nevezték, amelynek csak az államformája volt királyság.

  VálaszTörlés