2013. március 20., szerda

AZ EGYSÉGFRONT EGYESÜLET NYILATKOZATA


Tisztelt Olvasó!

Az ellenzéki tárgyalásokon kiderült, hogy nem csak a kormánypártok, hanem a TELJES POLITIKAI ELIT elárulta a népet, elárulta a hazát!

Az ellenzéki pártok nem véletlenül tűrték el szó nélkül a Fidesz alkotmányellenes alkotmányozását! Nem véletlenül tekintik érvényesnek a diktatúrát létrehozó Alaptörvényt. Az ellenzéki tárgyalások bebizonyították, hogy az ellenzéki pártok pont ugyanúgy gondolkodnak a hatalomról, mint a kormánypártok. Egyetértenek abban, hogy a hatalom nem a népé, hanem a képviselőké. Egyetértenek a Fidesszel abban, hogy a Fidesz jogosan fosztotta meg a népet a hatalomtól. A képviselők, a politikai elit szövetséget kötött a nép fölötti diktatúra közös fenntartására. Ez a nép elárulása.

Az ellenzéki pártok nem az alkotmányellenes helyzet megszüntetésére építik a stratégiájukat, nem erre készülnek a választással se. Így a nép elveszti annak lehetőségét, hogy demokratikusan szüntesse meg a Fidesz Alaptörvényével létrehozott diktatúrát. A diktatúra többé nem Fidesz diktatúra, amit a nép az ellenzéket támogatva demokratikusan meg tud szüntetni, hanem a politikai elit nép feletti diktatúrája, amit a nép csak forradalommal tud megszüntetni. Ez volt a felelőssége az ellenzéknek, és ez a következménye az árulásuknak. Azzal, hogy nem mondták ki az Alaptörvény alkotmány ellenességét, és nem az alkotmányos rendet akarják helyreállítani, a Fidesz diktatúrájából a politikai elit diktatúráját hozták létre. 

Ebben a helyzetben, mi a szabadságszerető magyar nép tagjai csak egyet tehetünk. A magyar nép 800 éves alkotmányos ellenállási joga, a politikai elit diktatúrájának alaptörvénye C) cikk (2) bekezdése és különösen az Alkotmányunk I.fejezet (3) bekezdése alapján a magyarországi magyar népre kiterjedő alkotmányos és törvényes ellenállást hirdetünk, a hatalmat alkotmányellenesen bitorló politikai elit ellen. Csatlakozásra szólítjuk fel a nép egyszerű polgárain túl a magyar értelmiséget, az állami közszolgálat, a gazdasági, jogi, tudományos és kulturális élet elitjéből azokat, akik tudásukkal, munkájukkal a magyar népet és nem a nép fölött diktatúrát gyakorló politikai elitet akarják szolgálni.

Célunk a politikai elit diktatúrájának megszüntetése, a népszuverenitás elvének visszaállítása és egy Nép Alkotmányában való érvényre juttatása.

Kijelentjük, hogy a Magyarország Alaptörvénye nevű törvény nem a magyar nép alkotmánya, és a készítésekor hatályban levő magyar jog szerint közjogilag érvénytelen jog. Ugyanúgy a diktatúra által terület, lakosság és legfőbb államhatalmi szerv (azaz az állami lét minden feltételének hiányával) létrehozott Magyarország nevű fantomállam nem a magyar nép állama, és csak úgy és annyiban ismerjük el és tartjuk be a jogait, mint ahogy egy megszálló állam jogát betartja a helyi lakosság. 

A fentiekre tekintettel felhívjuk a Magyarország nevű állam vezetőit, képviselőit, hogy a diktatúra békés lebontása, a hatalom zökkenőmentes átadásának, az ország működőképességének folyamatos biztosítása érdekében nemzetközi szerződést ne kössenek, hatalmukat biztosító vagy azt megerősítő törvényt ne hozzanak, és működjenek együtt a magyar nép polgári ellenállását vezető képviselőinkkel.  Felhívjuk a nemzetközi szervezetek, az EU vezetőinek, tagállamai vezetőinek valamint a környező országok vezetőinek és polgárainak figyelmét, hogy ellenállásunk csak a hazájukat és népüket eláruló magyar politikai elit diktatúrájának felszámolására irányul, és kérjük őket, támogassák a magyar nép demokratikus törekvését.  A magyar nép népszuverenitásra épülő új államát nem csak a magyar nemzethez tartozó polgáraival, hanem az államalkotó joggal Magyarország területén élő valamennyi, bármely nemzetiséghez tartozó polgárral együtt kívánjuk létrehozni, a határon túl élő magyar nemzetiségűekkel, a szomszéd népekkel és államokkal egyetértésben és velük együttműködve.

Felszólítjuk a Magyarország nevű fantomállam senki által meg nem választott, önmagát kinevező miniszterelnökét – Orbán Viktort – hogy azonnali hatállyal mondjon le, és felkérjük a helyére lépő Navracsics Tibor ügyvezető miniszterelnököt, hogy a fentiek szellemében járjon el, és azonnal kezdje meg a tárgyalások előkészítését. 


Máté Tamás / Egységfront Egyesület - elnök

Nyári Edina / Egységfront Egyesület – alelnök Geri Tibor / Egységfront Egyesület - alelnök

2013.március.15, Budapest , az 1848-s Forradalom és szabadságharc évfordulóján


A Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya
I . RÉSZ  1. cikk

1. Minden népnek joga van az önrendelkezésre. E jog értelmében a népek szabadon határozzák meg politikai rendszerüket és szabadon biztosítják gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődésüket.


Magyarország (Ideiglenes) Alkotmánya 1989

A többpártrendszert, a parlamenti demokráciát és a szociális piacgazdaságot megvalósító jogállamba való békés politikai átmenet elősegítése érdekében az Országgyűlés - hazánk új Alkotmányának elfogadásáig - Magyarország Alkotmányának szövegét a következők szerint állapítja meg:Általános rendelkezések


2.§ (2) A Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé, amely a népszuverenitást választott képviselői útján, valamint közvetlenül gyakorolja.


3.§ (2) A pártok közreműködnek a népakarat kialakításában és kinyilvánításában.


A hazát és a népet passzívan vagy aktívan eláruló pártok és egyéb politikai szervezetek vélhetőleg nem teljes listája:


FIDESZ-Magyar polgári Szövetség, Keresztény Demokrata Nép Párt (KDNP), Jobbik Magyarországért Mozgalom, Magyar Szocialista Párt (MSZP), Demokratikus Koalíció (DK), Lehet Más a Politika (LMP), Szövetségben, Együtt Magyarországért Párt (SZEM),  Magyarországi Szociáldemokrata Párt (MSZDP), Szabad Emberek Magyarországért – Liberális Párt (SZEMA), EGYÜTT 2014 (Haza és Haladás Egyesület, Szolidaritás Mozgalom, Milla), Szabadelvű Polgári Egyesület (SZPE)

1 megjegyzés:

  1. Van alkotmányunk. A Szent Korona eszme.
    http://arpadfiai.uw.hu/eszemeiseg/000001a_szent_korona_eszmeiseg_alapja.html
    http://arpadfiai.uw.hu/eszemeiseg/000500szent_korona_tan_es_eszme.html

    VálaszTörlés