2015. június 1., hétfő

Európai Jezsuita Unió

Érdekes nyilatkozatot tett Herman Van Rompuy még 2012 szeptemberében, az Európai Tanács akkori elnöke. Nyilatkozatában azon kiemelten fontos európai vezető tisztségviselőkről beszélt, akikkel közösen építi a "jövő Európáját". Ennek ellenére az interjú sehol sem jelent meg, egy kis hollandiai katolikus lapot leszámítva. (Katholiek Nieuwsblad)

Van Rompuy, az egyik első, és legfontosabb dologként az EU vezetőivel kapcsolatban kijelentette, hogy:

"Mi mindannyian jezsuiták vagyunk."

Kiemelve magát, pontosabban a brüsszeli Sint-Jan Berchman Jezsuita Kollégiumban eltöltött éveit, illetve a Leuveni Katolikus Egyetemen szerzett közgazdasági diplomáját. Továbbá megnevezte még José Manuel Barrosot, Jean-Claude Junckert, az Európai Bizottság korábbi-, és jelenlegi elnökét, Mario Draghit, az Európai Központi Bank elnökét, aki a római "Roman Jesuit College Instituto Massimiliano Massimo" diákja volt.
Említést tesz még Mario Monti, olasz miniszterelnökről és spanyol kollégájáról, Mariano Rajoyról, akik állítása szerint szintén jezsuita neveltetésben részesültek. A sort pedig Angela Merkellel zárja.
Van Rompuy szavaival élve, többek között ők alkotják ma a "Jezsuita Internacionálé" "felbonthatatlan kötelékét".


A felsorolásból kimaradtak, de nem szabad megfeledkeznünk Ferenc pápáról, illetve a (például) Georgtown Egyetemen kiképzett amerikai "képviseletről" sem.

A genfi jezsuiták növendékétől, Vladmir Lenintől pedig tudjuk, hogy az "ellenzék kordában tartásának a legegyszerűbb módja az, ha átvesszük fölötte az irányítást." Így aztán abban sincs semmi meglepő, hogy nem csak az aktuális világrend vezetői, de a (látszólag) ellenük lázadó, Guy Fawkes (jezsuita szerzetes) álarca mögé búvó Anonymus világforradalmárok, és egyéb utópisztikus álmokat kergető társaik (például Zeitgeist, Venus Project, Kulturális Kreatívok, Occupy stb.) végső soron mind-mind jezsuita kontroll alatt vannak.

Az érdekesség kedvéért megjegyzendő, hogy a szintén jezsuita kanon-jogtudós, Adam Weishaupt által alapított és a Szuverén Máltai Lovag Mayer Amschel Rothschild által pénzelt „Bavarian Illuminati” abban az időszakban tevékenykedik, mikor a felforgató tevékenysége miatt a jezsuita rendet szerte a világban betiltották. Természetesen a rendnek hamar sikerült megoldania a problémát, ma pedig a biztonság kedvéért minden olyan helyen –beleértve a pápai trónt is-, ahol esetleg intézkedést foganatosíthatnának ellenük, ők maguk ülnek. Miképp azt Van Rompuy szavai is megerősítik. 


Az 1773-ban XIV. Kelemen pápa által betiltott, majd alig 50 évvel később VII. Piusz pápa által újra legitimált rend, ma a megosztás szinte minden szintjén uralja a tézist és manipulálja az ellene fellépő antitézist. Így aztán tökéletesen képes irányítani az embirkákat a kettő látszólagos küzdelméből létrejövő, előre eltervezett szintézis, illetve a majdani "végső szintézis" felé. Ami Alain Barguez, (szintén jezsuita) francia közgazdasági professzor, a Francia Államkincstár elnöke szerint nem más, mint egy kínai mintára felépített, a központi állam iránt teljesen elkötelezett, annak teljesen kiszolgáltatott európai-, illetve világtársadalom. Melynek előfutára az Agenda 21 program manapság egyre többet hallat magáról.

Jó szórakozást! Nem csak az alábbi videókhoz, hanem a "Jövő Európájához" is! Bizony, ezt építi a korábbi cikkben bemutatott Bertelsmann Alapítvány is.Kapcsolódó: 1. 2.

Forrás:

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése